web analytics

Roosendaal ‘behulpzaam’ maar ‘streng’ bij subsidie-aanvragen

Roosendaal wil zich voor verenigingen en organisaties bij het aanvragen van subsidies volgens de nieuwe regeling behulpzaam opstellen, maar ook streng. Aanvragen kan van maandag 1 juli tot en met maandag 30 september, maar geen dag langer. ‘Te laat is te laat’.

De subsidieregels van de gemeente Roosendaal zijn nu bekend. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze op 25 juni vastgesteld. Dat betekent dat voor alle subsidies vanaf 2020 bekend is hoeveel geld er beschikbaar is. En wat partijen die subsidie willen aanvragen moeten doen: aan welke voorwaarden ze moeten voldoen en welke documenten ze moeten indienen.

Op tijd
Wethouder Inge Raaijmakers: ‘Neem de tijd voor een goede en complete aanvraag. Dat is wat ik iedereen op het hart wil drukken. En ook: wees op tijd! We zijn nu echt streng: te laat is te laat. Het zou zonde zijn als partijen daardoor subsidie mislopen.’

Niet gemakkelijk
De gemeente zegt het aanvraagproces technisch zo eenvoudig mogelijk ingericht te hebben. Dan nóg is een aanvraag doen niet voor iedereen even gemakkelijk. Daarom ondersteunen we waar nodig en mogelijk. Zo hoeven er voor kleine activiteiten minder documenten te worden ingediend en is er een begrotingsformat beschikbaar. En er kan altijd naar de gemeente gebeld worden als er vragen zijn’.

Inloopspreekuur
Ook organiseert de gemeente op donderdag 4 juli een inloopspreekuur. Dit spreekuur is van 16.00 uur tot 20.00 uur in kamer 055 van het Stadskantoor. Iedereen die korte, praktische, technische of procedurele vragen heeft over subsidies, kan vrij binnenlopen. ‘We gaan uit van maximaal 15 minuten per vraag. Geïnteresseerden kunnen zich melden aan de balie en worden dan verder geholpen’, aldus de gemeente.

Duidelijkheid
Op maandag 1 oktober stopt de aanvraagmogelijkheid. Op dinsdag 2 oktober maakt de gemeente op www.roosendaal.nl/subsidies bekend hoeveel aanvragen er per subsidieregel zijn. Grote partijen krijgen uiterlijk 1 november duidelijkheid
Partijen die een subsidie van 1 miljoen euro of meer voor 4 jaar aanvragen, krijgen uiterlijk 1 november duidelijkheid: wel of geen subsidie. Voor alle overige subsidies geldt dat dit uiterlijk half december gebeurt. Alle besluiten worden ‘formeel’ gemaakt met een beschikking.

Open en transparant
‘De afgelopen jaren is er veel nieuwe landelijke regelgeving en jurisprudentie gekomen met betrekking tot subsidieverlening. Dat was voor de gemeente een belangrijke reden om het subsidiebeleid te veranderen. Een andere belangrijke reden is, dat we wilden stoppen met subsidiëren op basis van historie en relatie. We gaan voor open en eerlijk en bieden iedereen gelijke kansen. Alle activiteiten die helpen om de gemeentelijke doelstellingen te realiseren, kunnen aanspraak maken op een subsidie’.

Subsidies aanvragen loopt via www.roosendaal.nl/subsidies.

❯ Wie krijgen (welke) subsidie in 2019? (pdf, website gemeente)
❯ Subsidiebeleid Roosendaal wordt ‘aangepast aan de tijd’ (12 april)