web analytics

Roosendaal aan de slag met plant-plan voor 400 bomen

De gemeente Roosendaal begint volgende week met het planten van 400 nieuwe bomen. Het gaat om vervanging van gekapte en gesneuvelde bomen en daarnaast om uitbreiding om meer groen in de gemeente te realiseren. ‘Er komen verschillende soorten bomen voor meer biodiversiteit. Dus om een grotere mix van insecten, vogels en andere diersoorten de ruimte te geven’, meldt de gemeente.

Noodweer 2018
In de wijk Kortendijk komen dit voorjaar in totaal 233 nieuw bomen te staan ter compensatie van de bomen die verloren gingen tijdens het noodweer op 26 juli 2018. Er is gewacht tot het voorjaar omdat dat een goede periode is om aan te planten. Daarnaast vroegen de opruimwerkzaamheden en voorbereidende acties de nodige tijd. Er worden overigens eerst nog zestien beschadigde bomen gekapt, om ruimte te maken voor nieuwe gezonde exemplaren.

Compensatie en uitbreiding
Daarnaast komen er de komende maanden in de wijken Kroeven en Tolberg in totaal 169 nieuwe bomen te staan. Dit gaat deels om compensatie van bomen die elders door de gemeente gekapt zijn en deels om uitbreiding van het totale bomenbestand. ‘Het herplanten gebeurt overigens niet altijd op exact dezelfde plek. Dat kan ook in de directe omgeving zijn. Maar laat duidelijk zijn; voor iedere gemeentelijke boom die gekapt wordt, komt een nieuwe boom terug!’, zegt de gemeente in een persbericht.

Niet altijd inspraak
Verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers zegt: “Het onderhoud, het vervangen van bomen in combinatie met meer biodiversiteit is complex. Daarbij speelt ook het aanzicht van het straatbeeld een rol. Mede om die reden is niet altijd inspraak van inwoners mogelijk. We staan uiteraard altijd open voor suggesties en ideeën van omwonenden. Juist om samen de leefomgeving te verbeteren.”

Diversiteit
Bomen maken voor een groot deel de zuurstof die mens en dier nodig hebben, ze zuiveren de lucht en zorgen voor schaduw en verkoeling. Daarnaast geven bomen voedsel en woonruimte aan allerlei planten en dieren. Roosendaal heeft verschillende bomen, van kleine straatboompjes tot prachtige monumentale parkbomen. Niet alle bomen zijn hetzelfde, bijvoorbeeld de een leeft langer en een ander is belangrijk voor het aangezicht van een straat of park.

Strikte regels
Als eigenaar van de bomen in openbaar gebied is de gemeente verplicht goed voor deze bomen te zorgen. Iedere boom wordt elke drie jaar gecontroleerd om te bekijken of de boom nog gezond is en welk onderhoud er nodig is. Voor het kappen van bomen gelden strikte regels, waar niet alleen particulieren maar ook de gemeente zich moet houden.

Foto boven: Bij de 400 nieuwe bomen die Roosendaal dit voorjaar plant, zitten ook vervangende bomen voor het groen dat sneuvelde bij een valwind in juli 2018.