web analytics

Rondje Roosendaal: Provincie helpt Roosendaal met herontwikkeling

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Roosendaal gaan aan de slag met de herontwikkeling van de binnenstad. In ambtelijke termen heet dat plan ‘Gebiedstransformatie Rondje Roosendaal’. Gedeputeerde Erik Ronnes en de wethouders Toine Theunis en Cees Lok tekenden daarvoor een intentieovereenkomst. Daarbij zit een plan van aanpak.

In deze transformatie komen een aantal belangrijke ontwikkelingen samen waar Roosendaal de komende jaren voor staat: Het terugdringen van de leegstand in de binnenstad en van het woningtekort, de herontwikkeling van het stationsgebied en het uitbouwen van het station en de spoorzone tot een regionale OV-Hub.

Leegstand versnellen
“Met de bijdrage die we nu leveren aan de stad kunnen we de aanpak van de leegstand in de binnenstad versnellen”, aldus gedeputeerde Ronnes. “En daarnaast pakken we maatschappelijke opgaven in onze provincie aan, zoals bijvoorbeeld de grote vraag naar woningen. Zeker de regio West-Brabant heeft niet alleen te maken met veel eigen woningzoekenden maar zeker ook met de overloop van mensen vanuit het zuiden van de Randstad. Daarnaast is dit een goede gelegenheid om zaken als vergroenen van de leefomgeving, klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid op te pakken. We doen dit overigens met de andere grote en middelgrote steden in Brabant die allemaal te maken hebben met complexe vraagstukken in de centra, zoals eerder al met Bergen op Zoom en Helmond en later dit jaar met Uden en Meierijstad.”

Logisch vervolg
Wethouder binnenstad Cees Lok: “Wij zijn heel blij met deze overeenkomst waarmee we met de kennis, ervaring en middelen van de provincie Noord-Brabant én met verschillende stakeholders in en om Roosendaal dit traject ingaan. Roosendaal is al een aantal jaren geleden gestart met een ingrijpende transitie van de binnenstad. Deze transitie krijgt met deze samenwerking in het project Rondje Roosendaal een heel welkom en logisch vervolg.”

Geweldige boost
Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Toine Theunis: “Door de ontwikkelingen in onder andere het stationsgebied, de binnenstad, Stadsoevers, Leisurepark De Stok, De Bulkenaar en het Vlietpark met elkaar te verbinden én met de omliggende dorpen en met de aangrenzende regio’s te verknopen krijgt de ontwikkeling van Roosendaal voor de komende tien jaar een geweldige boost. Zowel stedenbouwkundig als sociaal als duurzaam als economisch. Als gezegd, daar zijn we enorm blij mee!”

Afspraken
Het plan van aanpak moet leiden tot concrete samenwerkingsafspraken tussen provincie en gemeente en andere partijen. Er ligt dan een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld en actieplan voor de binnenstad waarin staat wat de betrokken partijen in de jaren gaan doen om de stad aantrekkelijk en vitaal te houden. Na de zomer moet een visie gepresenteerd worden dat daarna verder wordt uitgewerkt in diverse deel-actiepannen.