web analytics

Restafval wordt in Roosendaal nog maar om de vier weken opgehaald

‘RSD aan de Bak’ heet de campagne van de gemeente Roosendaal waarmee de gemeente ‘meer Roosendalers wil motiveren hun afval te scheiden’. Voor inwoners komt dat er vooral op neer dat er minder vaak restafval wordt opgehaald. Dat gaat vanaf begin maart nog maar één keer per vier weken gebeuren, inplaats van om de twee weken. Niet iedereen is daar blij mee. De gemeente belooft wel dat er wat speciale containers komen te staan voor poepluiers.

De campagne moet de de Roosendaalse doelstelling om restafval te verminderen en grondstoffen uit ‘er hoe je afval kunt scheiden als je een kleine keuken hebt. De campagne gaat niet alleen over huishoudelijk afval, maar binnenkort ook over zwerfafval en bijvoorbeeld duurzaam feesten’, zegt de gemeente.

Hoe leuk
‘De campagne toont hoe leuk afval scheiden is en hoe iedereen van jong tot oud eraan bij kan dragen’. Wethouder Klaar Koenraad zegt blij te zijn met de start van de campagne: ‘Er ontstaat steeds meer huishoudelijk afval. We begrijpen dat het voor inwoners soms best lastig is dit op een goede wijze te scheiden. Met deze campagne willen we nog meer Roosendalers motiveren hun afval te scheiden. En waar mogelijk ondersteunen we met fysieke maatregelen. Zo kunnen inwoners vanaf 2 maart gratis luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen’, zegt ze.

Luier-containers
Hiervoor plaatst de gemeente ‘verspreid over Roosendaal speciale containers’, waar ouders (en incontinenten) hun poepluiers naar toe kunnen brengen. ‘Verder zet de gemeente een breed palet aan informatiemiddelen- en kanalen in over het scheiden van afval. Er is een nieuwe website gemaakt met veel informatie over afval, het scheiden ervan, afvaltarieven en de afvalwijzer. De komende maanden wordt deze website nog interactiever en kunnen inwoners ook mee gaan doen met winacties en evenementen. Het adres is: www.rsdaandebak.nl’, meldt de gemeente.

Veel geld
Die wijst er verder op dat het inzamelen en verwerken van afval veel geld kosten milieu. ‘Bovendien blijkt dat ongeveer 50% van het restafval nog bestaat uit afval dat prima kan worden hergebruikt. Afval scheiden én voorkomen spaart dus zowel geld als het milieu. Bovendien levert het grondstoffen op voor nieuwe producten. Landelijk is de do belastelstelling gesteld eind 2020 de hoeveelheid restafval omlaag te hebben gebracht naar 100 kg per inwoner per jaar.’

Om de vier weken
Vanaf begin maart wordt het restafval bij de inwoners van Roosendaal nog maar 1 keer per 4 weken opgehaald door afvalinzamelingsbedrijf Saver. ‘Zowel de campagne als een uitgebreide folder die inwoners ontvangen, bereidt inwoners voor op deze wijziging. Via de afvalwijzer app kunnen inwoners de planning van het inzamelen raadplegen’, meldt de gemeente nog.