web analytics

Rembrandtgalerij krijgt camerabewaking: rust moet terug

De rust moet terug in de Rembrandtgalerij. Daarom komt er tijdelijk cameratoezicht in en rondom de winkelgalerij, om tot een verbetering van de veiligheid en leefbaarheid te komen. Burgemeester Han van Midden heeft dit besluit genomen om bewoners en ondernemers hun gevoel van veiligheid terug te geven. Tijdelijk betekent in dit geval een jaar.

‘Het is al langer bekend dat er in de omgeving van de Rembrandtgalerij hardnekkige overlast, criminaliteit en geweldsexcessen worden ervaren van personen, vaak in relatie tot het gebruik van alcohol. Daarmee is een aandachtslocatie van de politie en gemeentelijke BOA’s, die dagelijks surveilleren en handhavend optreden’, aldus de gemeente.

Gezamenlijk
De gemeente Roosendaal werkt intensief samen met haar partners zoals de politie, jeugdhulpverleningsorganisatie Wegwijs, woningbouwcorporatie Alwel, maatschappelijk-werkorganisatie WijZijnTraverse Groep, Bewonersplatform Westrand, buurtpreventieteams om tot een verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in het gebied en de wijk Westrand te komen. Zo kreeg de buitenruimte van deRembrandtgalerij in 2017/201 8 al een facelift op het gebied van bestrating en groenvoorzieningen. Verder werd in het gebied een verbod ingesteld om in de openbare ruimtealcohol te gebruiken.

Aanvullend cameratoezicht
‘Ondanks deze intensieve focus, gedurende langere tijd, staat het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers onder druk. Vandaar dat er tijdelijk cameratoezicht wordt ingesteld. Deze periode duurt een jaar, waarbij de politie is belast met het toezicht op het gebruik van de camera’s. De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard en worden teruggekeken als de situatie daarom vraagt’, zo licht de gemeente toe.

Rust terug
Burgemeester Han van Midden zegt in een reactie: ‘Ik luister goed naar de bewoners en ondernemers in en rondom de Rembrandtgalerij. In het belang van hun veiligheidsgevoel stel ik daarom cameratoezicht in. Mensen in deze wijk willen de rust terug in de straat. Dit is een tijdelijke maatregel. Vanzelfsprekend kijk ik samen met mijn collega, wethouder Inge Raaijmakers (Vitale wijken en dorpen) naar blijvende oplossingen voor de Rembrandtgalerij.”