web analytics

Reageren op plan Groot Mariadal kan gedurende zes weken vanaf 12 april

Vanaf 12 april 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor Groot Mariadal in Roosendaal zes weken ter inzage. Met dit plan wordt aan de binnenstad van Roosendaal een prachtig, duurzaam en voorheen verborgen gebied toegevoegd. Het klooster Mariadal, het HUIS van Roosendaal en de omliggende scholen sluiten in dit plan beter aan op hun omgeving. Het gebied wordt de schakel tussen binnenstad en station, bereikbaar voor de bewoners en bezoekers van de stad.

In de startblokken
Wethouder Toine Theunis zegt over de huisige stand van zaken: “Alle partijen die samenwerken aan de ontwikkeling van Groot Mariadal staan in de startblokken om met behoud van het prachtige klooster en haar tuinen een mooi gebied te ontwikkelen. Een aantrekkelijke doorgang van het station naar het centrum, waar iedereen trots op kan zijn. We hebben ruim de tijd genomen om de inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan zorgvuldig te verwerken. Met buren uit de omliggende straten en belanghebbende partijen zijn gesprekken gevoerd om inspraak te verduidelijken en mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken. Daarnaast zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd of geactualiseerd. Nu is het tijd voor een volgende processtap, de ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan.”

Mooie doorgang
‘De ontwikkeling van Groot Mariadal gaat veel betekenen de komende jaren. Voor verkeer, parkeren, drukte en uitzicht. Het resultaat na de werkzaamheden mag er ook zijn. Mariadal en omgeving wordt aantrekkelijker en het gebied tussen het station en het centrum van Roosendaal wordt straks een mooie doorgang. Een belangrijke functie binnen Groot Mariadal is weggelegd voor het rijksmonumentale klooster, met zijn tuinen en geschiedenis. Het klooster geeft extra betekenis aan Groot Mariadal en het behoud van dit bijzondere complex is dan ook iets dat iedereen in de samenwerking motiveert. Kortom, met de nieuwe ontwikkelingen die worden toegevoegd, komen oud en nieuw samen in een gebied waar het goed vertoeven is’, aldus de gemeente.

Zes weken

Het ontwerpbestemmingsplan is online te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kan men het bestemmingsplan op papier inzien. Een exemplaar daarvan ligt in Klooster Mariadal, de tijdelijke huisvesting van de gemeente. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken maken kan een afspraak maken. Op de website van de gemeente staat vermeld hoe dat kan. Gedurende de tijd dat het plan
ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden een zogeheten zienswijze indienen.

❯ Meer over Mariadal op website Gemeente Roosendaal

Foto boven: Impressie van het plan Groot Mariadal. (Copyr

Zie ook:
13-05-2020: Klooster Mariadal maakt ‘wending naar een nieuwe wereld’
31-10-2019: Groot Mariadal, schakel tussen centrum en station