web analytics

Raadsvragen over verkeersveiligheid Jan Vermeerlaan

De raadsfractie van de VVD wil graag dat er in de Jan Vermeerlaan (tenminste) één voetgangersoversteekplaats komt in de directe omgeving van de Rembandtgalerij/wijkhuis. Dat blijkt uit raadsvragen. ‘Voor ouderen die zich moeten behelpen met rollaters of anderszins slecht ter been zijn, is het moeilijk veilig de overkant te bereiken. Dat geldt ook voor ouders met wandelwagens of buggy’s’, aldus de raadsfractie.

De Jan Vermeerlaan is een van de belangrijke drukke verkeersaders in de Westrand met veel woon-werkverkeer en vrachtverkeer van en naar de Borchwerf. Zeker in de spitsuren. ‘De aangelegde vluchtheuvels bieden voor deze weggebruikers geen soelaas, daar deze erg hoog en smal zijn en het voorbijrazende verkeer, dat vaak te hard rijdt, geen acht lijkt te slaan op overstekende medeweggebruikers’.

De fractie vraagt of het college overweegt om maatregelen te nemen om de snelheid van het autoverkeer op deze weg terug te dringen. En zo nee, waarom niet.
Eén voetgangersoversteek zou volgens de fractie het minste moeten zijn.

Foto: Voor voetgangers die niet al te snel ter been zijn, is het hier moeilijk over te steken.