web analytics

Raadsvragen over sneltesten voor politie en boa’s

De raadsleden Marco Schillemans en Peter Raijmaekers van De Roosendaalse Lijst hebben het college van B en W vragen gesteld over sneltesten voor de politie en de boa’s in Roosendaal. ‘De besmettingen van corona lopen behoorlijk snel op. Iedereen in onze gemeente heeft hier last van of ondervindt zelf hier de (grote) nadelige gevolgen van’, aldus de raadsleden.

‘Het komt ook voor dat de verschijnselen duiden op corona maar dat na het testen de uitslag negatief blijkt te zijn. In de tussentijd kun je niet aan het werk. Uiteraard geld dit ook voor onze boa’s en politie medewerkers op straat. Een aantal bedrijven koopt de mogelijkheid tot sneltesten in voor hun onmisbare medewerkers’.

De raadsleden willen het volgende weten:
1. Wat is het gemiddelde uitvalpercentage van politie en boa’s vanwege (mogelijke) coronabesmettingen.
2. Gaat dit ten koste van de reguliere beschikbare capaciteit op straat en zo ja heeft dat effecten op het regime van handhaving.
3. Zou een sneltest voor boa’s en politie medewerkers die op straat hun werk doen, de mogelijk beperktere beschikbare capaciteit vergroten?
4. Wat zijn de geschatte kosten voor een sneltest voor onze boa’s en Roosendaalse politieagenten?
5. Bent u bereid om sneltesten voor deze medewerkers (snel) te organiseren? Zo nee waarom niet, zo ja hoe?