web analytics

Raad unaniem achter Gebiedsvisie Bulkenaar (voor ziekenhuis)

MET VIDEO – De gemeenteraad heeft donderdagavond 28 mei de gebiedsvisie voor de Bulkenaar unaniem vastgesteld. In deze visie wordt het nieuwe ziekenhuis van Bravis ingebed in een fraai landschapspark. Met de vaststelling van de visie kan een start worden gemaakt met het inrichtingsplan. Daarvoor rekent de gemeente wederom op de input van omwonenden, geïnteresseerden en instanties als Waterschap en Provincie.

Bouw start 2023
De bouw van het ziekenhuis begint in 2023. Voor die tijd staat er nog een hoop te gebeuren. ‘Nu de plannen steeds concreter worden, wordt het voor omwonenden tastbaarder mee te denken en input te leveren, binnen de kaders die de gemeenteraad hiervoor stelt’, aldus de gemeente.

Cultuur historisch

‘We willen een fraaie groene buffer realiseren tussen het woongebied en het ziekenhuis. Gezondheid, natuur en recreatie komen hier op een unieke manier samen. In de vormgeving van het gebied willen we zoveel mogelijk rekening houden met de cultuurhistorische waarden van het gebied’.

Zorglandschap

De komst van het nieuwe Bravis Ziekenhuis is de aanleiding voor de beoogde gebiedsontwikkeling. Het nu nog voornamelijk agrarische gebied wordt ontwikkeld tot zorglandschap. Er komt 12 hectare beschikbaar waar het Bravis ziekenhuis zich met eventuele zorgpartners kan vestigen. Een gedeelte van het gebied de Bulkenaar gaat fungeren als een groene buffer tussen het bestaande woongebied en het ziekenhuis. De aanleg van het landschapspark wordt gebaseerd op de natuurlijke en historische kwaliteiten van het gebied.

Meer info
Wethouder Toine Theunis en projectleider Perry van Kempen lichten in een video de gebiedsontwikkeling toe (zie hieronder). De gebiedsvisie is te vinden op de website van de Bulkenaar. Bij vragen over de gebiedsvisie kan contact worden opgenomen met de gemeente via ziekenhuis@roosendaal.nl. Voor inwoners, omwonenden en/of geïnteresseerden is het mogelijk zich aan te melden voor de digitale informatiemail via ziekenhuis@roosendaal.nl.

❯ Website Bulkenaar

Video: Wethouder Toine Theunis en projectleider Perry van Kempen lichten in een video de gebiedsontwikkeling toe.