web analytics

Raad stelt krediet voor Stadskantoor 2.0 beschikbaar

De gemeenteraad van Roosendaal heeft deze week geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van het HUIS van Roosendaal. Het gaat om een stevige verbouwing van het Stadskantoor. Dat moet op een duurzame en verantwoorde manier omgevormd worden tot een open en gastvrij HUIS van de stad en de dorpen. Hoeveel geld daar mee gemoeid is, wordt ‘met het oog op onderhandelingen’ (nog) niet meegedeeld.

Al enkele jaren voeren het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie van de gemeente Roosendaal gesprekken over de toekomstbestendige huisvesting. Een plan voor een nieuw gebouw in combinatie met een school in de toekomstige wijk Stadsoevers was het meest in het oog springend, en zorgde ook voor heel veel discussie en protestacties.

De raad heeft het krediet beschikbaar gesteld om alle kosten, die horen bij het realiseren van het HUIS van Roosendaal, te dekken. Hierdoor kunnen de planvoorbereiding en renovatie van het HUIS van Roosendaal worden vervolgd. De hoogte van het krediet wordt zoals gezegd met oog op de onderhandelingen en daarmee de financiële positie van de gemeente niet bekend gemaakt.

In 2021
Wethouder Lok reageert enthousiast: “In 2021 heeft Roosendaal een nieuw HUIS voor iedereen. Na vele jaren van voorbereidingen ben ik blij dat de gemeenteraad vanavond heeft besloten het krediet beschikbaar te stellen. We kunnen nu echt aan de slag.”

Zoals eerder aangegeven wil de gemeente in 2021 het nieuwe HUIS in gebruik nemen. Door de renovatie is tijdelijke huisvesting elders noodzakelijk. Het onderzoek naar een geschikte locatie vindt op dit moment nog steeds plaats. Het streven is om voor het eind van het volgend jaar naar een tijdelijke locatie te verhuizen.

Voor iedereen
Het nieuwe HUIS van Roosendaal wordt een huis van en voor iedereen. Onze inwoners kunnen in het HUIS niet alleen terecht met vragen, maar kunnen er ook samenwerken. Dit geeft een extra impuls aan de verbetering van de dienstverlening. Het nieuwe HUIS van Roosendaal krijgt een open en gastvrije uitstraling, die past bij de publieksfunctie en positie die het inneemt in het centrum van de stad. De ambitie is om een Energie Neutraal Gebouw (ENG) te realiseren. Dit betekent minimaal energielabel A en het gebruik van reeds gebruikte materialen (cradle to cradle).