web analytics

Raad Roosendaal biedt ‘gasten’ kijkje achter de schermen

De gemeenteraad van Roosendaal pikt het project ‘Gasten van de raad’ uit 2013 weer op. Tien burgers die geïnteresseerd zijn in het werk van de gemeenteraad, worden donderdagavond 22 november ontvangen door burgemeester Jacques Niederer, de raadsgriffier Elsbeth van Straaten en de raadsleden Nicole Roeken en Sebastiaan Hamans en kunnen dan een kijkje achter de schermen nemen.

Een dag eerder krijgen ze al een rondleiding door het raadhuis en uitleg over het raadswerk door Sjef van Dorst, raadslid van de Roosendaalse Lijst. Wethouder Inge Raaijmakers licht daarbij haar werk als wethouder nader toe.

Motivatie
Donderdagavond, voorafgaand aan de raadsvergadering, volgt na een woord van welkom door raadsvoorzitter Jacques Niederer, uitleg over de rol van de voorzitter en van de griffier. Daarnaast vertellen de raadsleden over hun raadswerk, bijvoorbeeld: de motivatie waarom ze in de politiek zijn ingegaan. Wat is er leuk en wat is er minder leuk? Wat zijn de contactmogelijkheden tussen burgers met de raadsleden? Alles in een informele sfeer, met voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Daarna kunnen de ‘Gasten van de Raad’ de raadsavond in het raadshuis bijwonen. Na afloop van de raadsvergadering maken de gasten nader kennis met de overige raadsleden.

Leerzaam
Raadsvoorzitter en burgemeester Jacques Niederer: “Roosendalers worden uitgenodigd een kijkje te nemen in de keuken van het lokale bestuur. Achtergrondinformatie, persoonlijke verhalen van raadsleden, een raadsvergadering bijwonen, nabespreken en evalueren, bieden een vollediger beeld van het belangrijke werk van de gemeenteraad. Daarnaast is het voor de gemeenteraad leerzaam om van de ‘Gasten van de raad’ terug te horen hoe zij over bepaalde zaken denken. Op die manier vormen de ‘Gasten van de raad’ een brug tussen bestuur, politiek en de samenleving.”

Inzicht
Met het project ‘Gasten van de raad’ wil de gemeenteraad inwoners van Roosendaal meer inzicht geven over de lokale politiek. De ‘Gasten van de raad’ krijgen dan in een ongedwongen sfeer informatie over het raadswerk, de manier van vergaderen, hoe besluiten worden genomen en er wordt vooruitgeblikt naar de raadsvergadering van die avond. Het idee ‘Gasten van de raad’ is overigens niet nieuw. Het project startte in 2013 op initiatief van de toenmalige gemeenteraad.

Wie geïnteresseerd is kan zich aanmelden via griffie@roosendaal.nl