web analytics

Raad Roosendaal: Alex Raggers van D66 naar de VLP

De VLP fractie in de gemeenteraad van Roosendaal zal voortaan bestaan uit 7 fractieleden. Alex Raggers (voorheen D66) heeft besloten om als raadslid verder te willen gaan binnen de VLP. ‘Na energieke gesprekken met Alex bleek dat zijn liefde voor Roosendaal en haar dorpen goed aansluit bij die van de VLP’, aldus het bestuur van VLP.

‘Onze inzet om de inwoners te vertegenwoordigen door steeds te vragen naar hun mening, onze inzet voor onze inwoners en de lokale verbinding van de VLP, sloten aan bij de wens van Alex om zich als raadslid hiervoor in te zetten. Met veel energie en enthousiasme zal de fractie verder gaan als 7-mans fractie in de gemeenteraad’.

‘De inzet van VLP en de constructieve samenwerking met andere fracties in de raad blijven we continueren, daar verandert niets aan. Wij zullen versterkt ons lokaal profiel nog meer zichtbaar maken en de ledengroei van de afgelopen periode geeft ons daarin veel vertrouwen’, zegt VLP nog.

Foto: Website VLP