web analytics

Provincie pompt 1,5 miljoen in warmtenet Roosendaal

De provincie heeft de gemeente Roosendaal een subsidie toegekend van € 1,5 mln. als bijdrage in de investering in de hoofdstructuur van een nieuw aan te leggen warmtenet in de wijk Westrand. Het projectplan van het gemeentelijk warmtebedrijf voor dat warmtenet omvat een plan voor de aansluiting van ca. 1000 huurappartementen en 150 particuliere woningen.


Sluitend

“Met de subsidie van de provincie is er sprake van een sluitende begroting voor het project. Het projectplan wordt in 2020 uitgewerkt in een uitvoeringsplan.” Wethouder Toine Theunis vervolgt: “Voordat tot uitvoering wordt overgegaan zullen de betrokken bewoners worden geconsulteerd over de plannen.”

Vanaf 2004
Volgens verwachting kan het gemeentelijk warmtebedrijf Duurzaam Energie Bedrijf Roosendaal (DER) de eerste woningen in het voorjaar van 2024 aansluiten op het warmtenet. “De financiële steun van de provincie verlaagt de kosten voor inwoners om aan te sluiten op het warmtenet. Zo is een warm huis betaalbaar én vermindert de CO2-uitstoot’, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie).

Vertrouwd
‘Bewoners moeten voor tientallen jaren kunnen vertrouwen op duurzame warmte. Daarom hebben we met de gemeente goede afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over de temperatuur van het warmtenet. Die moet natuurlijk hoog genoeg zijn om de woningen in een koude winter te verwarmen. Maar niet té hoog, zodat in de toekomst ook andere warmtebronnen aangesloten kunnen worden.’

Huurders

Rob van Son, vestigingsmanager van woningcorporatie Alwel, voegt toe: “Daarnaast is het een kans op het gebied van de door Alwel geformuleerde duurzaamheidsambitie. Wel met de kanttekening dat we nog het gesprek gaan voeren en overleggen met onze huurders.”

Restwarmte

DER is momenteel eigenaar en exploitant van een warmtenet voor de nieuwbouwwijk Stadsoevers. Dat warmtenet wordt gevoed met restwarmte en is in 2018 verkozen tot het meest duurzame (kleine) warmtenet van Nederland. Voor de uitbreiding van het warmtenet naar de wijk Westrand zal eveneens gebruik worden gemaakt van restwarmte.

Foto: Gedeputeerde Anne-Marie Spierings en wethouder Toine Theunis tekenen de overeenkomst. Foto Gemeente Roosendaal