web analytics

Profiel nieuwe rotonde Boulevard al zichtbaar

Het profiel voor de nieuwe rotonde op de Boulevard/Beethovenlaan is met rode piketpaaltjes uitgezet en er liggen zelfs al de nodige trottoirbandjes. Er wordt dus aardig doorgewerkt aan deze klus, die de rotonde – zeker voor fietsers – een stukje veiliger moet maken.

Deze rotonde is een van de drukste van Roosendaal en totale afsluiting zorgt dan ook voor de nodige omleidingsroutes. Maar uiterlijk vrijdag 16 augustus wordt – volgens de planning – de laatste hand aan de werkzaamheden gelegd. Voetgangers en fietsers worden zo goed en kwaad als het gaat over een smalle doorgang langs het werk geleid.

Op 16 augustus wordt de laatste hand gelegd aan de rotonde, zo is de bedoeling. Rechts: vietgangers en fietsers kunnen via een smal pad om de werkzaamheden heen lopen.

Zo wordt het. De fietspaden komen wat verder van de rijbaan te liggen.