web analytics

Probleemjongeren willen bewoners Heerma State onvergetelijke dag bezorgen

Probleemjongeren van Stichting OpenDoor uit Roosendaal zetten zich vrijdag 23 november in om bewoners en verzorgers van Heerma State een onvergetelijke dag te bezorgen. Ze verzorgen een lunch en een activiteitenmiddag in wijkcentrum De Bergspil. Daarbij leren ze meer over ouderen en dementie. Op het programma staan Oudhollandse spellen, livemuziek en wandelen.

De jongeren zijn zich al volop aan het voorbereiden op de dag. Zo hebben ze in oktober wensen opgehaald die ouderen in een wensboom konden hangn. Ze zijn daarmee aan de slag gegaan om een presentje te maken dat de aanwezige ouderen herinnert aan vroeger.

Minder overlast
OpenDoor gelooft in deze talenten, zoals de begeleiders ‘hun’ jongeren noemen. Met het organiseren van dit evenement wil OpenDoor mensen uit de wijk en jongeren met elkaar verbinden. ‘Dit evenement biedt ook kansen om een andere kant van de jongeren te laten zien. Zo hopen we de overlast door jongeren met een gedragsprobleem in de wijk te verminderen. Als mensen elkaar leren kennen, ontstaat vaak meer begrip’, aldus OpenDoor, dat gelooft in doen en wil deze jongeren overtuigen van hun talenten, zodat ze weer door kunnen. Door met school of met werk.

Lunch
De dag begint met een lunch voor twintig bewoners, die bereid wordt door tien jongeren en waarvoor ze ook de boodschappen doen, net als de tafelschikking en het dekken van de tafels. Bewoners mogen in de keuken meehelpen en/of een praatje maken met de jongeren. Als na de lunch, die door de jongeren geserveerd wordt, de ouderen zich omkleden voor de middag in de Bergspil, ruimen de jongeren op en bakken ze cupcakes.

Middag in de Bergspil
Vanaf 14.00 uur zijn mantelzorgers, verzorgers en andere buurtbewoners welkom bij OpenDoor in Wijkcentrum De Bergspil in de wijk Tolberg in Roosendaal. Tijdens de activiteitenmiddag worden er spelletjes gespeeld, gaan jongeren en ouderen muziek maken, worden liedjes gezongen en samen gewandeld. Daarvoor hebben de jongeren geoefend in het rijden met rolstoelen.
Begeleiders van Heerma State en OpenDoor zijn aanwezig om ondersteuning te bieden aan ouderen en jongeren. Het multiculturele team van OpenDoor zorgt voor hapjes en drankjes uit allerlei culturen. De middag eindigt om 16.00 uur.

Talenten
De jongeren, die worden begeleid door Stichting OpenDoor, leren eerst met les- en praktijkopdrachten alles over het organiseren van een evenement en het begeleiden en omgaan met oudere mensen. ‘Door zich in te zetten voor ouderen en hen oprechte aandacht te geven, kunnen de jongeren hun talenten ontwikkelen. Het gaat om jongeren met gedragsproblematiek die uitvallen op school of moeite hebben zich staande te houden in een baan’, aldus OpenDoor.

Organisaties die deelnemen aan dit evenement zijn: Stichting Groenhuysen, locatie Heerma State, Stichting OpenDoor, locatie Wijkcentrum ‘De Bergspil’ en DELA Goedendoelenfonds.