web analytics

Van Poppel over bezwaren huishoudelijke hulp

Bij de invoering van de nieuwe werkwijze voor huishoudelijke hulp plus, in de volksmond HBH+ genoemd, hebben 148 van de 1500 cliënten tussen 1 juli en 10 augustus een bezwaar ingediend.
Wethouder van Poppel had de wens deze klachten zo snel en goed mogelijk op te lossen voor de mensen.

Daarom heeft hij afgelopen maandag 9 oktober een voorstel tot mediation gedaan. ‘Op dit voorstel is door het Juridisch Adviesbureau namens de 148 cliënten positief gereageerd.
De inzet van mediation zal er hopelijk toe leiden dat lange juridische procedures worden voorkomen, deze zijn immers niet in het belang van de cliënten’, aldus de gemeente.

Wethouder Van Poppel: “Als inwoners oplopen tegen vragen, onduidelijkheden of problemen met de HBH+ dan roep ik ze ook op om met WegWijs contact te zoeken zodat we de problemen snel en goed kunnen oplossen.”

“Gedurende het hele proces van invoering van HBH+ is altijd geprobeerd om de vragen en klachten zo snel mogelijk te laten oplossen. Dat hebben we onder andere gedaan door het instellen van Erop Af teams die nog op dezelfde dag contact zoeken met een cliënt als deze naar WegWijs belt met een klacht of een vraag. Afgelopen zes weken zijn het aantal klachten gedaald van 24 per week naar, deze week, 0 per week”, zegt de gemeente in een persbericht.