web analytics

Politie, Kring en parkeergarage Biggelaar maar van één kant bereikbaar

Het verkeer in de binnenstad van Roosendaal moet er rekening mee houden dat de parkeergarage Biggelaar, de Kring en het politiebureau alleen nog maar via de kant van de Dunantstraat/Molenstraat bereikbaar zijn. Het gedeelte van de Burgemeester Prinsensingel tussen Raadhuisstraat en Nieuwstraat is afgesloten vanwege werkzaamheden voor de Centrumring.

Bij het uitrijden van de parkeergarage, of terugkomen van de Kring of het politiebureau, kan het verkeer bij de kruising met de Pinsensingel nu alleen nog maar rechtdoor. Rechtsaf is het dus vanwege het werk afgesloten, linksaf is niet meer mogelijk omdat het daar eenrichtingsverkeer is geworden. Eenrichtingsverkeer is een van de kenmerken van de nieuwe Centrumring.

Voorheen was de ‘oversteek’ naar het andere stuk van de Nieuwstraat niet mogelijk, omdat het daar voor gemotoriseerd verkeer was afgesloten. Bij de reconstructie is er weer een verbinding gemaakt richting Wilhelminastraat en dus de Boulevard.

Om te voorkomen dat het verkeer vanaf de rotonde Laan van België – Nispensestraat zich vastrijdt op weg naar politie, Kring of de Biggelaar-garage, zijn op een aantal punten in de stad omleidingsborden geplaatst, zoals op de Laan van België. De parkeergarage Nieuwe Markt is vanaf deze rotonde nog wel bereikbaar.

Foto boven: Voor de centrumring is nu het deel van de Prinselsingel tussen de Raadhuisstraat en de Nieuwstraat dicht.


De Prinsensingel gezien vanaf het kruispunt met de Nieuwstraat. Verkeer vanaf de richting Tongerloplein, moet daar nu rechtdoor, het andere stuk van de Nieuwstraat in.


Vanaf de Laan van België (Praxis) dus P volgen voor politie, Kring of Bigggelaar-garage.