web analytics

Plan voor bedrijfs-schietbaan nabij Mariakapel

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Roosendaal voor om een zogenaamde ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het realiseren van een schietbaan met bijbehorende voorzieningen op de Deurlechtsestraat in Roosendaal, nabij de toegangsweg naar de Mariakapel.

‘Het is de bedoeling dat de schietbaan gebruikt zal worden voor bedrijfsactiviteiten, zoals reparatie, transformatie, onderhoud en ondergeschikte verkoop van sportwapens, jachtvuurwapens, luchtwapens, airsoft-apparaten, munitie en bijbehorende accessoires’, aldus laat het college weten in de besluitenlijst van de vergadering van 18 september.

‘Het bouwplan is echter in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Borchwerf I’. Om te mogen afwijken van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning te kunnen verlenen, is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig van de gemeenteraad van Roosendaal’.