web analytics

Passerelle over het spoor weer onderwerp van raadsvragen

De passerelle, de loop- en fietsbrug over de sporen van het stationscomplex in Roosendaal, blijft een zorgenkindje op het gebied van vandalisme, onderhoud en veiligheid. De raadsleden Arwen van Gestel (VLP) en Sebastiaan Hamans (CDA) hebben er nieuwe raadsvragen over gesteld.

Zij zagen bij een laatste bezoek aan de Passerelle dat ook de vuurwerkschade niet voorbij is gegaan aan de spoorbrug, dat de liftknopjes van een van de liften nog steeds niet gerepareerd zijn of alweer beschadigd zijn en hoorden van passanten dat er ook nog steeds brommers over de Passerelle schieten, via de liften.

Vorig jaar hebben de fracties van het CDA en de VLP ook vragen gesteld over de veiligheid rondom de Passerelle. Het aanhoudend vandalisme en misbruik van de Passerelle lagen hieraan ten grondslag. In antwoord hierop is aangekondigd dat er camera’s worden geplaatst.

Nu willen ze van het college van B en W weten of die camera’s al geïnstalleerd en zo niet, per wanneer die naar verwachting actief zijn. Ook willen ze weten of er nog veel schade is, wanneerd repraties plaatsvinden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Aan het college vragen ze of dat mogelijk is.

Het liefst zien de vragenstellers dat er een veiligheids-c.q. leefbaarheidsanalyse gemaakt wordt, om deze loopbrug zo optimaal mogelijk schoon, heel en veilig te maken en te houden.