web analytics

‘Participatietraject Bulkenaar’ (ziekenhuis) start eind september

De gemeente Roosendaal start 27-28 september het project waarin bewoners van Tolberg (en daarbuiten) gevraagd wordt mee te denken over de ontwikkeling van het gebied de Bulkebaar, waar in 2025 het nieuwe Bravis ziekenhuis komt. Op 27 september start een digitale enquête, op 28 september wil de gemeente in gesprek gaan met wijkbewoners in het winkelcentrum Tolberg.

Het project wordt opgezet ‘om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, ideeën, wensen, zorgen en behoeftes voor het gebied’, aldus de gemeente. Óver de ontwikkeling ervan en de ontsluiting van Tolberg’.

Kans pakken
Wethouder Toine Theunis: ‘Ik heb altijd gezegd dat we zullen luisteren naar onze inwoners. De voorbereiding hiervoor heeft wat tijd gekost, maar dit proces vraagt nu eenmaal om zorgvuldigheid. De komst van het nieuwe Bravis ziekenhuis biedt diverse kansen voor de inwoners van Tolberg, Roosendaal en voor de hele regio. Dit is het moment voor Roosendalers om mee te doen in dit proces. Ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk Roosendalers deze kans pakken’.

In een reeks van verschillende bijeenkomsten en gesprekken wil de wethouder een collectie van wensen van inwoners in beeld brengen. De collectie van wensen gaat over bijvoorbeeld de huidige belangrijke waarden van het gebied, de positie van het ziekenhuis ten opzichte van de omgeving, de effecten op de verkeersbewegingen. Het betrekken van de inwoners gebeurt zowel persoonlijk als digitaal.

Persoonlijk bezoek
Op zaterdag 28 september wordt in het winkelcentrum van Tolberg een plek ingericht waar inwoners op een grote plattegrond hun ideeën en suggesties kwijt kunnen. Van 10.00 tot 16.00 is er gelegenheid om alle ideeën, wensen, zorgen, etc kenbaar te maken. Theunis: ‘Naast de bijeenkomsten in het winkelcentrum, benaderen we de direct omwonenden van het gebied ook persoonlijk. De Roosendalers die direct uitkijken op de Bulkenaar, krijgen op vrijdag 27 september, tussen 10:00 en 16:00 uur bezoek. Omdat zij als direct omwonenden het meest worden geraakt, bezoeken we deze groep persoonlijk om het gesprek te voeren over de ontwikkeling van de Bulkenaar en wat hun ideeën, wensen, etc daarbij zijn. Deze inwoners ontvangen hierover op korte termijn een brief’.

Digitaal via app
Om alle Roosendalers de mogelijkheid te geven mee te denken over de ontwikkeling van het gebied de Bulkenaar, is er ook vanaf 27 september een vragenlijst beschikbaar via de Gemeentepeiler app. Met deze app kunnen inwoners de vragenlijst snel en eenvoudig beantwoorden. De app is te downloaden met een smartphone en / of tablet via Google Playstore (Android) of de Apple Appstore (iPhone). Via deze app is direct de tussenresultaten van de vragenlijst zichtbaar. De vragenlijst is tot vrijdag 25 oktober in te vullen. Ook hierna blijven de resultaten zichtbaar en wordt gestart met de verwerking van de reacties.

Meer informatie en meer uitleg over de vragenlijst en de Gemeentepeiler app is te vinden op
www.gemeentepeiler.nl/roosendaal/.

Verdere verwerking
‘De input die wordt opgehaald verzamelen we in een collectie van wensen. In oktober koppelen we tijdens inloopbijeenkomsten per thema terug wat er is opgehaald. Eind november/begin december wordt tijdens een bijeenkomst de definitieve collectie van wensen aan de gemeente en Bravis gepresenteerd. De vorm van de bijeenkomst en de datum moeten nog uitgewerkt worden.

Gebiedsvisie en bestemmingsplan
‘De komende maanden werken we aan een visie op het gebied de Bulkenaar waarin ook de collectie van wensen wordt meegenomen. De resultaten van het participatietraject vormen input voor een gebiedsvisie voor de Bulkenaar. In de visie gaan we in op onderwerpen die bepalend zijn voor de invulling van het gebied zoals bodemopbouw, waterbeheersing, milieu- en geluidsaspecten, historie van het gebied. Deze visie vormt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan. De huidige planning is dat het opstellen van het bestemmingsplan start in januari en in uiterlijk maart 2021 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.