web analytics

Parkje op onbebouwd deel van de Wipwei

Van de Wipwei, het voormalige terrein voor evenementen als de kermis, muziekspektakels en vrijmarkt op koninginnedag om maar wat te noemen, is niets meer terug te vinden. Een deel is inmddels bebouwd, en op de rest van het terrein wordt momenteel een parkje aangelegd. Dat is op het deel op de hoek van de Turfberg en de Wethouder Lanenstraat, schuin tegenover de vernieuwde zwaaikom dus.

Het vlakke terrein is door grondwerkers inmiddels veranderd in een glooiend gebiedje waar straks water en een wandeldpad door kronkelt. Op tekeningen van het Stadsoevers-plan is te zien dat water en bomenrij straks aan de overkant van de Wethouder Lanenstraat doorlopen tot aan de Jan Vermeerlaan. Parallel tussen de net aangelegde Noordlaan en Scherpdeel.