web analytics

Park met 80.000 zonnepanelen nabij De Vliet in aanleg

Nabij de Vliet in Roosendaal is begonnen met de aanleg van een zonnepark met 80.000 zonnepanelen. Vorige week is Obton GreenIPP begonnen met de bouw van Solarpark Evertkreekweg. ‘Het wordt daarmee het grootste zonnepark in de gemeente Roosendaal en levert vanaf dit najaar groene stroom voor ruim 10.000 huishoudens. Dit is een belangrijke stap voor de duurzame ambities van de gemeente Roosendaal die in 2035 CO2 neutraal wil zijn’, meldt de gemeente Roosendaal.

Goed op weg
Het zonnepark bestaat uit 80.000 zonnepanelen met een capaciteit van totaal 34,5 MWp. Duurzaamheidswethouder Klaar Koenraad: ”Wij zijn in Roosendaal goed op weg om de vastgestelde 75 hectare zonneparken te realiseren. Dit park wordt niet alleen het grootste park, maar ook een prachtig voorbeeld van hoe zo’n zonnepark kan bijdragen aan verschillende doelstellingen binnen onze gemeente, naast de verduurzaming van onze energievoorziening natuurlijk. Zo is de inpassing in de natuur uniek, maar ook de samenspraak met diverse omwonenden en de buurtvereniging in het voortraject. Ik heb begrepen dat tijdens die gesprekken ook is afgesproken dat de ontwikkelaars van dit park de roeivereniging gaan helpen bij het verduurzamen van hun clubhuis. Verder zal dit zonnepark ook dienst gaan doen als waterbergingsgebied én kunnen bewoners binnenkort participeren in dit zonnepark.”

Natuur en recreatie
Solarpark Evertkreekweg komt te liggen naast de nieuwe Roosendaalsche Vliet ten noordwesten van de stad Roosendaal. Bij het ontwerpen en aanleggen van het park is veel aandacht en zorg besteed aan de biodiversiteit. Het zonnepark wordt op een natuurlijke wijze landschappelijk ingepast. Rondom vrijwel het hele zonnepark worden hakhoutsingels en bosschages van inheemse plantsoorten aangelegd. Hiertussen zal een recreatieve wandelroute komen met op verschillende punten informatieborden over het zonnepark en natuureducatieve onderwerpen.
Tevens zullen er enkele amfibiepoelen worden aangelegd en zal het gras op en rondom het zonnepark worden ingezaaid met een kruiden- en bloemrijk mengsel wat de komst van bijen, andere insecten en daarmee ook vogels zal stimuleren.

Bodemkwaliteit
Het zonnepark is de komende vier jaar onderdeel van een onderzoek naar de bodemkwaliteit en biodiversiteit op en rond zonneparken. Het onderzoek is geïnitieerd door een samenwerkingsverband tussen de Wageningen University & Research, TNO, Eelerwoude, NL Greenlabel, acht provincies en de leden van de brancheorganisatie Holland Solar waar Obton en GreenIPP lid van zijn. ‘Het onderzoek is een belangrijk hulpmiddel om de eerder opgestelde ‘gedragscode zon op land’ die Holland Solar medeondertekend heeft te vertalen naar kwantitatieve en praktische richtlijnen’, aldus de gemeente.

Nog een Zonnepark
Dit najaar komt er nóg een zonnepark bij. Obton GreenIPP begint naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar met de bouw van zonnepark de Melkbussen. Het project omvat 42.000 zonnepanelen en gaat daarmee 6.600 huishoudens van groene stroom voorzien. ‘De groene stroom die door beide zonneparken samen wordt opgewekt is een flinke stap voorwaarts voor de groene ambities van de gemeente Roosendaal’, zegt de gemeente zelf.

OVER DE BOUWERS IN ROOSENDAAL:
Obton – Obton is een investeringsmaatschappij voor duurzame energie. Het bedrijf biedt financiering, ontwikkeling en beheer van zonneprojecten. Obton bedient klanten in heel Europa.
 
GreenIPP -GreenIPP maakt de energietransitie voor bedrijven en gemeenten mogelijk. Het realiseert grootschalige projecten voor de productie van groene stroom door te investeren en zorg te dragen voor de volledige ontwikkeling.

Foto boven: Het zonnepark Evertkreegweg in aanbouw. Rechts stroomt de Vliet