web analytics

Overeenkomst getekend voor ‘nieuwe’ Josephwijk

De gemeente Roosendaal en Alwel hebben maandag 30 november de overeenkomst getekend voor een nieuwe Josephwijk. De bedoeling is dat de werkzaamheden in 2022 beginnen en in 2026 klaar zijn. Alwel is al twee jaar met de voorbereidingen bezig. De gemeente Roosendaal gaat nu de procedure voor het bestemmingsplan starten. Het hele gebied gaat op de schop en er worden 229 woningen gesloopt en herbouwd.


De overenkomst werd namens de gemeente getekend door wethouder Toine Theunis en namens Alwel door bestuurder Tonny van de Ven. De afspraken in deze overeenkomst gaan over een concrete gebiedsontwikkeling en passen binnen de structuurvisie Roosendaal Futureproof. Het gaan niet alleen over sloop en nieuwbouw van huizen, maar over grondexploitatie, financiële bijdragen en ruimtelijke ontwikkelingen zoals groen, waterbeheer en infrastructuur.

Bewoners
Voor de bewoners is deze ontwikkeling geen verrassing. In 2018 zijn zij al geïnformeerd over de plannen van Alwel. Na een haalbaarheidsonderzoek was de conclusie dat sloop- en vervangende nieuwbouw van 229 huurwoningen uit de jaren 20 van de vorige eeuw, de beste optie was.
In 2019 is samen door de meedenkgroep Stendenbouw, huurders en omwonenden uit de wijk de gemeente Roosendaal en Alwel een ambitiedocument gemaakt. Hierin is richting gegeven aan het proces van sloop- en vervangende nieuwbouw van de wijk en staan de ambities, kansen en uitgangspunten.
Eind 2019 is de Samenwerkings Overeenkomst tussen Alwel en de Gemeente Roosendaal getekend. Hierin staat de gezamenlijke ambitie. Niet alleen over de nieuwe woningen en het openbaar gebied maar ook over bijvoorbeeld parkeren en de groenvoorziening.


Inspraak

De komende periode werkt de gemeente het schetsontwerp verder uit voor het ontwerp bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp openbaar gebied. Na de jaarwisseling wordt dit voorontwerp gepubliceerd en ter inzage gelegd. ‘Afhankelijk van de corona maatregelen wordt medio februari bepaald op welke manier de inspraak wordt geregeld’, aldus de gemeente.

Voorlopige planning

De herontwikkeling wordt in 3 fases uitgevoerd. Na de officiële bestemmingsplan procedure hoopt Alwel in het eerste kwartaal van 2022 te starten met de sloop van fase 1 om uiteindelijk in het vierde kwartaal van 2026 de hele wijk op de leveren.

Eigen karakter

Het doel van de nieuwe Josephwijk is zo omschreven: ‘Een wijk die door klimaatadaptief bouwen gezonder en plezieriger is om in te wonen. De bewoners leven er met meer groen, waterbeheer, minder stikstof en meer zuurstof, koeler in de zomer door minder verdroging. Maar ook duurzaam, minder energieverbruik. Maar ook de eerste stapjes in circulair bouwen door het gebruiken- en hergebruiken van materialen. Een wijk die door de huurders, omwonenden, de gemeente Roosendaal en Alwel is ontwikkeld. Prettig en betaalbaar wonen voor jong en oud. De Josephwijk, dé wijk met een heel eigen karakter’.

Zie ook:
08-10-2018: Alwel wil ‘nieuwe, duurzame en energiezuinige’ Josephwijk realiseren
❯ Sociaal plan Josephwijk mei 2019

Foto boven: Blik op de Sint Josephwijk. Archieffoto van Ad Verbiest