web analytics

Organisatie Cultuurprijs naar Cultuur Verbindt Roosendaal

De organisatie van de Cultuurprijs van Roosendaal wordt voortaan ondergebracht bij Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. De nieuwe organisator wil inzetten op een breed gedragen organisatie, uitvoering en realisatie van de Cultuurprijs. Vanwege covid-19 wordt het evenement in het najaar van 2020 georganiseerd. Een oeuvre-prijs wordt mogelijk een nieuw element van de Cultuurprijs.

Logische zet
In de nieuwsbrief van Cultuur Verbindt Roosendaal zegt Marijn ten Harmsen van der Beek, de voorzitter van Cultuur Verbindt Roosendaal: ‘Onze stichting stimuleert en investeert in aansprekende culturele activiteiten. Dat de Cultuurprijs nu door de Gemeente Roosendaal bij ons wordt ondergebracht is mede daardoor een logische zet. Wij willen inzetten op een breed gedragen organisatie, uitvoering en realisatie zodat ook het evenement zelf een verbindende coproductie wordt. In het Cultuurhuis zijn bijvoorbeeld vele organisaties/verenigingen gehuisvest die een actieve rol daarbij kunnen spelen. Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Cultuurprijs laten zien dat culturele ontspanning en beleving een belangrijk onderdeel is van de vitale stad. De letterlijke weerslag daarvan uit zich in de publieksprijs’.

Onafhankelijk
Ben Cartens, scheidend juryvoorzitter in de nieuwsbrief: ‘De Roosendaalse Cultuurprijs was al langer toe aan een organisatorische inbedding die de continuïteit voor de toekomst garandeert. Binnen Cultuur Verbindt Roosendaal is die inbedding gevonden. Andere tijden vragen om andere uitgangspunten en andere oplossingen, maar een constante factor is, dat de jury – net als voorheen – volledig onafhankelijk haar oordeel vor’.

Elk jaar verrast
Cultuur-wethouder Toine Theunis: ‘De Cultuurprijs is bij uitstek een prijs om de waarde van cultuur in de samenleving te laten zien. Elk jaar ben ik weer verrast door het enthousiasme van de genomineerden en het publiek. Samen zetten ze een mooie avond weg en laten ze zien hoe gevarieerd het culturele veld in Roosendaal is. De prijs wegleggen bij Cultuur Verbindt Roosendaal is dan ook een hele logische. Zij staan midden tussen alle organisaties en cultuurbeoefenaars en weten als geen ander wat er speelt op dat gebied. Ik wens de jury veel succes met het nomineren. En ik kijk nu al uit naar de verrassende presentaties bij de uitreiking van de Cultuurprijs.

Oeuvre-prijs
Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal ziet ook kansen om met de Cultuurprijs een grotere impact te creëren door een professioneel begeleidingstraject als prijs in het leven te roepen. Dat is dus meer dan een eenmalige cheque, maar veeleer een (h)erkenning van talent en van nut tot ontwikkeling van dat talent. Marijn ten Harmsen van der Beek: ‘Daarnaast overweegt Cultuur Verbindt Roosendaal een ‘oeuvre-prijs’ in het leven te roepen waarmee zoals de naam al aangeeft, lang bewezen talent en impact in en voor Roosendaal in het zonnetje gezet kan worden’.

Foto boven: Afbeelding uit de nieuwsbrief van Cultuur Verindt Roosendaal

❯ Website Cultuur Verbindt Roosendaal
❯ Facebookpagina Cultuur Verbindt Roosendaal