web analytics

Op 6 april ochtend over autisme in Autismeweek

In het kader van de Autismeweek (31 maart t/m 7 april) belegt het Autisme Informatie Centrum Roosendaal van de Nederlandse Vereniging voor Autisme op vrijdag 6 april een lotgenotencontactochtend in De Kamelon aan de Gerard ter Borchstraat in Roosendaal. Die ochtend is van 09:30 – 11:30 uur.

Het thema van de Autismeweek is dit jaar ‘Luisteren naar autisme’. Op de ochtend in Roosendaal wordt de vraag gesteld ‘Wordt er naar u geluisterd?’De bezoekers gaan met elkaar in gesprek om zo ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Wie belangstelling heeft de ochtend bij te wonen, wordt gevraagd zich voor 4 april aan te melden. Dan kan via de link hieronder. Van daaruit kan men ook alle moglijke informatie over de NVA en de Informatie Centra verkrijgen.

❯ Aanmelden vor de gespreksochgend van 6 april