web analytics

Oostelijk deel van Stadsoevers wordt ‘Vlietpark’

Terwijl er bij het zwaaigat en langs de Vliet druk gewerkt wordt aan Stadsoevers, gaat het werk op de tekentafel en bij de plannenmakers ook door. Deze week is een nieuwe naam gelanceerd: het Vlietpark. Want zo gaat het gebied in het oostelijk deel van Stadsoevers, zeg maar van EKP-gebouw tot en met stadion, heten. Met ruimte voor wonen en werken (Van Gildse ligt er ook in), maar ook voor sport (urban sports) en evenementen/recreatie.

‘Het campus-principe. Dat is de gedachte achter het toekomstige Vlietpark, ofwel het oostelijke deel van Stadsoevers. Een open, groene ruimte om in te wonen, werken, leren en recreëren. Roosendalers bleken veel ideeën over dit gebied te hebben en wilden iets bijzonders in dit gebied. Zodat het een plek zou worden waar voor iedereen in Roosendaal altijd iets te beleven is. Die ideeën zijn de basis van het ontwikkelkader voor het Vlietpark, waarin de ambitie, de ruimtelijke principes en de ontwikkelscenario’s zijn vastgelegd’, aldus de gemeente.

Gecombineerd
Voor het nieuwe Vlietpark, dat ongeveer 12 ha groot is, worden oude en nieuwe elementen gecombineerd. ‘De historische gebiedskenmerken, zoals de losse volumes met de open ruimtes, vormen samen met de vroegere turfvaart- De Vliet, maar dan in vol ornaat- de ruggengraat van Stadsoevers’.

Aan te passen
In de woorden van de plannenmakers: ‘Het Vlietpark bestaat uit een krachtig ‘framework’, een kader van paden dat het park verdeelt in kamers of velden met elk hun eigen identiteit en invulling. Zo ontstaat een divers programma en invulling, van rustig tot dynamisch. Het programma is aan te passen aan toekomstige wensen of ontwikkelingen’.

Urban Sportspark
Nieuwe woonvormen en ruimte voor dagelijkse ontspanning moeten mogelijk worden. ‘De komende jaren ontstaat de invulling van het Vlietpark, met nieuwe woonvormen zoals tiny houses, werk-, woon en zorgcombinaties. Een Urban Sportspark geeft ruimte aan dagelijkse ontspanning, festivals en evenementen. Daarnaast blijven het stadion en het EKP-gebouw in het Vlietpark belangrijk en gezichtsbepalende elementen, die transformatie verdienen’.
Volgens wethouder Toine Theunis is het belangrijk dat er gezamenlijk wordt opgetrokken. ‘We zetten er gezamenlijk de schouders onder in de overtuiging dat we met lef dit uitdagende project tot een groot succes gaan maken: een bijzondere plek waar iedere Roosendaler van gaat genieten’, zegt hij.

Stand van zaken
Hoe staat het met Stadsoevers? Er is de afgelopen tijd stevig gewerkt aan Stadsoevers, een nieuw deel van de Westrand. In de zomer is de Zwaaikom flink vergroot en zijn de eerste betonelementen aangebracht. De ‘luie trappen’ krijgen steeds meer vorm. En wat de woningbouw betreft: het bouwrijp maken van het eerste deel van de Noordlaan start binnenkort. De woningen van het vroegere Essentgebouw komen begin 2020 in verkoop en voor de ontwikkeling van de Beekblokken wordt voor het einde van het jaar een ontwikkelaar geselecteerd. Het grondwerk voor het eerste deel van de ecologische Verbindingszone voor de Wipwei start eind van dit jaar.

Foto boven: Vogelvluchtbeel van het toekomstige Vlietpark: helemaal links het EKP-gebouw, rechts het stadion

❯ Meer artikelen over Stadsoevers