web analytics

Ook ROC gaat meedoen met Dienstencheque

De gemeente Roosendaal continueert de zogenaamde dienstencheques als middel voor kwetsbar inwoners om extra diensten ter ondersteuning in het dagelijks leven. Met deze dienstencheques kunnen kwetsbare inwoners zowel huishoudelijke diensten, als andere vormen van ondersteuning in kopen (zoals het doen van boodschappen, hulp bij de administratie etc).

Niet alleen inwoners met een WMO-indicatie kunnen gebruik maken van de dienstencheques. De dienstencheques komen vanaf 1 maart 2019 ook beschikbaar voor alle inwoners die in een kwetsbare situatie dreigen te raken. Met het oog op het doel mensen langer zelfstandig te laten blijven wonen, kunnen de dienstencheques ook gebruikt worden door mensen die tijdelijk even uit de running zijn (bijvoorbeeld na ziekenhuisopname of tijdens een blessure). Daarnaast kunnen ook mantelzorgers gebruik maken van dienstencheques. Mantelzorgers worden op die manier ontlast, waardoor het geven van mantelzorg makkelijker mogelijk wordt.

Zelfredzaamheid
De ondersteuning met behulp van dienstencheques richt zich op versterken zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld door hen te leren het huishouden zelf te doen, hen digitale vaardigheden bij te brengen waardoor zij weer in staat zijn zelf hun administratie bij te houden etc.

ROC
Vanaf 1 maart 2019 kunnen de dienstencheques zowel bij de aanbieders van Hulp bij het Huishouden (HBH+) als bij het Leerwerk bedrijf van het ROC Kellebeek worden ge. Nieuw is dus dat ook het ROC meedoet. Bij het ROC kunnen inwoners gebruik maken van een uitgebreid dienstenaanbod door leerlingen van het ROC. Hiermee ontstaat een win-win situatie: inwoners kunnen gebruik maken van een uitgebreider aanbod aan ondersteunende diensten en tegelijkertijd doen leerlingen werkervaring op.

De dienstencheques zijn vanaf 1 maart 2019 verkrijgbaar via WegWijs Roosendaal en kosten 5 euro per cheque. Meer info op https://www.wegwijsroosendaal.nl/dienstencheques