web analytics

Ook nieuwe bestrating voor uitlopers Nieuwe Markt

Roosendaal is nog niet klaar met het verbeteren van de binnenstad. B en W stellen de gemeenteraad voor om kredieten beschikbaar te stellen voor het opnieuw bestraten van de ‘uitlopers’ aan vier kanten van de Nieuwe Markt.

De bedoeling is om die stukken te bestraten met dezelfde rood-achtige klinkers als op de Nieuwe Markt zijn gebruikt, waardoor er een betere aansluiting met de markt wordt gerealiseerd. Het gaat om het gedeelte bij de parkeergaage (richting Nispenestraat), het Jan Snelstraatje (richting Raadhuisstraat) en de zijkant van de Hema (naar de Laan van België) tot aan de Expeditiestraat.

Tussen de Markten, de verbinding tussen de twee markten, waar het maar niet wil lukken om de nieuwe winkelpanden bezet te krijgen, wordt eveneens opnieuw bestraat. Maar dar wordt op advies van de ontwerpers een iets andere steen gebruikt.

De kosten van deze werkzaamheden zijn geraamd op 1,4 miljoen euro. Daarnaast vraagt het college kredieten beschikbaar te stellen voor de directievoering in de Binnenstad en de eerste activiteiten in het kader van Smart Retail City Roosendaal.

De werkzaamheden zijn in de loop van 2018.

Foto boven: Naast de Hema (aansluiting Laan van België) wordt de look van de Nieuwe Markt tot aan de Expeditiestraat gerealiseerd.

jan snelstraatje
Bij het Jan Snel-straatje wordt de bestrating van de Nieuwe Markt doorgetrokken tot aan de Raadhuisstraat.
 
parkeergarage
Ook tot aan de Nispensestraat (ingang parkeergarage) wordt het opgeknapt.
 
tussen de markten
De bestrating van Tussen de Markten Tussen wordt ook verbeterd. Hier krijgt de bestrating een iets andere kleur.