web analytics

Ook in Roosendaal streep door de dienstencheques

Roosendaal stopt met ingang van 2021 met de Huishoudelijke Hulp Toelage), beter bekend als de ‘dienstencheque’. ‘Dit gebeurt in navolging van veel andere gemeenten in Nederland’, meldt de gemeente. In Roosendaal komt een overgangsjaar, waarbinnen de huidige gebruikers hun dienstencheques gewoon kunnen gebruiken. Maar er kunnen geen nieuwe gebruikers bijkomen.

Met een dienstencheque konden onder andere Wmo-cliënten en mantelzorgers extra ondersteuning bij het huishouden inhuren bij zorgaanbieders. De landelijke overheid stelt sinds 2017 geen geld meer beschikbaar voor deze tijdelijke regeling. Tegen een laag tarief kon ondersteuning worden ingezet voor (extra) huishoudelijke klusjes. Denk daarbij aan klusjes zoals zolder opruimen, een voorjaarschoonmaak, hulp bij het koken, boodschappen doen etc.

Overgangsjaar
Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal kiest ervoor om met ingang van 1 januari 2021 te stoppen. Er komt een overgangsperiode van één jaar voor de bestaande klanten. Zij krijgen allemaal een informatiebrief waarin dit wordt uitgelegd. In dit overgangsjaar kunnen alle huidige gebruikers de dienstencheques nog steeds gebruiken tegen betaling van de eigen bijdrage van € 5,- per dienstencheque. In de tussentijd kunnen ze dan naar een andere oplossing zoeken.

Bestaande gebruikers kunnen contact opnemen met WegWijs, om samen naar een passende verwijzing te kijken. Voor mantelzorgers komt een apart pakket mantelzorgondersteuning.

Thuiszorg
De HTT werd in 2015 als tijdelijke regeling ingevoerd om meer werkgelegenheid te creëren binnen de thuiszorg. ‘Het is nu niet langer noodzakelijk om deze regeling in stand te houden. Het Rijk stelt om die reden sinds 2017 geen afzonderlijk budget meer beschikbaar voor deze regeling’, legt de gemeente uit.
De afbouw van de HHT regeling begon in de gemeente Roosendaal vorig jaar al door het maximaal aantal dienstencheques te reduceren. Er was sprake van eigen bijdrage van € 5,- per dienstencheque. De gemeente betaalde het andere deel.

Getoetst
In principe waren de dienstencheques voor alle inwoners binnen de gemeente Roosendaal beschikbaar. Uiteraard werden aanvragen voor een dienstcheque eerst getoetst. ‘Het zijn voornamelijk Wmo-cliënten die al ondersteuning ontvangen (circa 300 personen) en mantelzorgers (circa 75 personen) die gebruik maken van deze regeling’, aldus de gemeente.

Wegwijs
Inwoners met vragen kunnen terecht bij WegWijs. Dat kan via het contactformulier op de website www.wegwijsroosendaal.nl, of telefonisch (0165) 579111. Langskomen kan ook: WegWijs, Dunantstraat 80 Roosendaal. Het kantoor is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 13.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Foto boven: Streep door een campagne voor de dienstencheque in 2016.