web analytics

Ook de Van Lenneplaan ‘onder het mes’ vanaf 18 juni

Aan het lijstje met straten in Roosendaal waar momenteel gewerkt wordt, kan de Van Lenneplaan in de Kroeven worden toegevoegd. Tussen de kruising met de Genestelaan tot aan de Van Eedenlaan wordt de straat opnieuw ingericht. Het asfalt gaat er uit en er komen klinkers in te liggen en er worden langsparkeervakken aangelegd. Het werk begint maandag 18 juni.

Snelheidslimiet
Op dit moment vervangt BrabantWater de waterleidingen al. De firma van Beek gaat de herinrichting in opdracht van de gemeente op zich nemen. Het huidige asfalt wordt vervangen dor klinkers. Daarmee wordt volgens de gemeente gezorgd dat er minder hard wordt gereden. Er geldt een snelheidslimiet van 30 km per uur. Ook het trottoir wordt vervangen.

Verder wordt de kruising van Genestelaan/Van Lenneplaan aangepast. ‘Het verhoogde plateau wordt verlaagd. Dit is noodzakelijk om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen’, meldt de gemeente. Zoals gezegd worden verder langsparkeervakken gemaakt.

Drie fases
De herinrichting bestaat uit drie fases. Tijdens het werk aan een fase is dit deel van de weg in zijn geheel afgesloten voor alle verkeer. Als een fase is afgerond, wordt dat deel van de straat weer opengesteld.

Fase 1: 18 juni – medio augustus: het kruispunt met de Genestelaan tot de Heijermanslaan. Omdat zo kort voor de bouwvakvakantie (start 23 juli) wordt gestart, is het niet mogelijk om het straatwerk af te maken. ‘Huizen zijn van 23 juli tot 6 augustus bereikbaar via een puinverharding’, laat de gemeente weten. (lichtgrijs op het kaartje hieronder)
Fase 2: midden augustus – midden september: vanaf de Heijermanslaan tot de Conscienselaan.
Fase 3: midden september – midden oktober: vanaf Consciencelaan tot aan de Van Eedenlaan.


De drie fases van het werk in de Van Lenneplaan.