web analytics

AFGELAST – Geen toneelavonden Onderling Kunstgenot Nispen (13,14 en 20 maart)

UPDATE WEGENS CORONAVIRUS AFGELAST – De Toneelvereniging Onderling Kunstgenot speelt in maart 2020 drie keer de tragi-komedie ‘Liefde? Van Speijkstraat 27’ in zaal Verhoeven. Dat gebeurt op vrijdag 13, zaterdag 14 en vrijdag 20 maart. Alle voorstellingen beginnen om 20:00 uur. De zaal is al vanaf 19:15 uur open.

Het stuk van Ton Davids is onder regie van Annemiek van Bers ingestudeerd.en gaat over geluk en liefde, bedrog en solidaritei en verdriet en troost. Er kan gereserveerd worden via een link op de website van de toneelvereniging.

Inbraak
Het verhaal: In een leegstaand huis wordt ingebroken. De nieuwe bewoners maken het zich gemakkelijk. Het huis is van Toos. Zij heeft het geërfd en wil het verkopen. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Er zijn namelijk verdenkingen dat in het huis criminelen activiteiten plaatsvinden. En ook de nieuwe bewoners lijken maar niet te willen vertrekken. Hebben zei met de criminele activiteiten te maken of is er iets anders aan de hand? Niet alles ia altijd wat het lijkt…….

Sinds 1919
Onderling Kunstgenot is een amateur toneelvereniging die sinds 1919 actief is in het Nispense verenigingsleven. Naast de jaarlijkse uitvoeringen verzorgt de club ook optredens zoals TOL-spektakel, eenaktersfestival en op de braderie van Nispen. Elke dinsdagavond wordt er serieus en met plezier gerepeteerd in Zaal Verhoeven.

Foto boven: Website Onderling Kunstgenot Nispen

? Website Toneelvereniging Onderling Kunstgenoot Nispen