web analytics

Nu weer van ‘de andere kant’ naar de parkeergarage

Wie (toch) naar de parkeergarage Nieuwe Markt wil, komt nog eens ergens. De ene keer moet je er ‘zus’ naar toe, de andere keer ‘zo’. Met ingang van maandag 1 oktober is het dus ‘zo’: in- en uitrijden via het kruispunt Raadhuisstraat/Nispensestraat. En daar kom je via de Burgerhoutsestraat/Raadhuisstraat of via de Prinsensingel vanuit de richting kruispunt Molenstraat/Prinsensingel of Dunantstraat. Let op: dit is ook maar weer tijdelijk…

Het heeft allemaal te maken met de werkzaamheden voor de Centrumring nabij de inrit van de parkeergarage. Afgelopen week was in- en uitrijden alleen mogelijk via de Nispensestraat (vanaf of naar de rotonde Laan van België). Maar nu is vanaf maandag 1 oktober het stuk Nispensestraat tussen de ingang parkeergarage en Laan van Luxemburg afgesloten in verband met de aanleg van de Centrumring aldaar.

Twee richtingen
Het stukje tussen het kruispunt Raadhuisstraat en de ingang parkeergarage was de afgelopen weken onder handen. Dat is nu ‘dicht gemaakt’, want nog niet helemaal afgewerkt om het verkeer naar en van de parkeergarage in twee richtingen te kunnen verwerken. Dat wordt later éenrichtingsverkeer, met fietspad voor beide richtingen.

Andere parkeergarage
Niet voor niets worden bezoekers door de gemeente aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van andere parkeergarages, want het blijft iedere keer een gedoe naar en van de parkeergarage Nieuwe Markt. Daar wordt trouwens ook nog aan de toegang gewerkt, waardoor steeds maar één inrit gebruikt kan worden, voor zowel in- als uitgaand verkeer. Lachende derde is ongetijwfeld het bedrijf dat al die verkeersregelaars levert…

Midden november
De gemeente verwacht dat de werkzaamheden midden november klaar zijn.

Overigens wordt vanwege de afsluiting van een deel van de Nispensestraat ook de rijrichting in de Torenstraat tijdelijk omgedraaid. Bewoners kunnen hun straat zodoende verlaten via de Doctor van Dregststraat.

Foto boven: Het stukje Raadhuisstraat – Parkeergarage Nieuwe Markt is nog niet als Centrumring afgewerkt (eenrichtingsverkeer en gescheiden fietspad voor twee richtingen) omdat het nu als in- en uitgang van de parkeergarage dienst moet doen.

Wie toch vanuit de richting rotonde Laan van België de Nispensestraat in rijdt, rijdt zich vast en wordt links de Laan van Luxemburg opgestuurd.

❯ Meer over de Centrumring Roosendaal