web analytics

Nu Vrouwenhof aan de beurt in grote baggerklus

Sinds 6 juni is het Waterschap Brabantse Delta in Roosendaal bezig met baggerwerkzaamheden. Op dit moment wordt in het Vouwenhof gebaggerd. De planning van de werkzaamheden in de gemeente loopt tot
eind oktober.

De baggerwerkzaamheden moeten wateroverlast in de bebouwde kom voorkomen en geven planten en dieren een betere leefomgeving. Het baggeren gebeurt waar mogelijk vanaf het water met een schuifboot. Deze duwt het slib naar diverse laadlocaties waar een kraan het vervolgens in vrachtwagens laadt.

Op enkele locaties laadt een kraan de baggerspecie direct vanuit de watergang op vrachtwagens. Dat gebeurt ook in het Vrouwenhof. De slib wordt vervolgens naar stortlocaties vervoerd. In het kader van de baggerwerkzaamheden worden ook alle grote waterbuizen die watergangen en vijvers met elkaar verbinden, gereinigd.

Bij baggeren verwijdert het waterschap een sliblaag van de waterbodem. Deze sliblaag bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Bagger maakt watergangen ondieper en verlaagt het zuurstofgehalte in het water. Door te baggeren houdt het waterschap de watergangen diep genoeg en blijft de water aan- en afvoer gegarandeerd.
Daarnaast verbetert de waterkwaliteit, wordt het water helder en krijgen planten, vissen en overige (water)dieren een betere leefomgeving.

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats op verschillende locaties in Roosendaal. Eind oktober is het werk naar verwachting klaar. Dan zijn de waterpartijen in het Burgemeester Coenenpark, wijk Westrand, wijk Vrouwenhof en de watergangen in de wijken Dijkwetering, D-E Bergen en J.F. Vlekkestraat weer schoon. Daarnaast wordt het Kletterwater gebaggerd en de watergangen Rissebeek, Nieuwe Rissebeek, Molenbeek en Lange Watergang.

vrouwenhof
Er komt altijd wel wat meer mee dan slib: hier een voormalig winkelkarretje en een paar fietswielen.