web analytics

Nu echt onderzoek naar sloop busstation Roselaarplein

Er is een nieuwe stap gezet in de plannen om het busstation bij het Roselaarplein in Roosendaal te slopen. B en W hebben deze week besloten om een intentieovereenkomst aan te gaan met Engelen Vastgoed BV om ‘samen te bezien of een de herontwikkeling kan plaatsvinden’.

Uitgangspunt van de planvorming is de realisatie van een begane grond met winkels/woningen met daar bovenop appartementen. ‘Daarbij zullen de kiosken die met de rug naar het busstation staan, worden gesloopt en wordt de kantorenwand op de eerste verdieping van de Roselaar er bij de herontwikkeling betrokken’, aldus B en W.

In de komende tijd wordt de haalbaarheid van planvorming bezien, ‘waarna consultatie van de omgeving en verdere besluitvorming aan de orde is. Tegelijk zal een
nieuwe locatie voor de bushaltes moeten worden gevonden’, laten B en W de raad weten.

Riek Bakker
De plannen rond het busstation zijn een erfenis van het ‘reddingsplan’ van Riek Bakker in 2014 voor de Roosendaalse binnenstad. Het moest weg, vond zij. Het zou een van de lelijkste busstions zijn die ze ooit zag. In mei 2017 vertelde wethouder Cees Lok tegen gedeputeerde Erik van Merrienboer al uitgebreid over de komende metamorfose van dit stukje Roosendaal. Hoewel er toen nog geen handtekening gezet was, werd toen voorspeld dat de eerste bewoners ‘over twee jaar’ hun intrek zouden kunnen nemen in de nieuwe appartementen.

Een aantal plannen van Riek Bakker is inmddels van de kaart geveegd. Zo is het Stadskantoor niet gesloopt, en de weekmarkt niet verplaatst van de Nieuwe Markt naar de Kloosterstraat. Een nieuwe centrumring kwam er wel; die is inmiddels voor een deel gerealiseerd.

❯ Zie voor reacties Facebook-bericht