web analytics

Noordelijk deel van de Zundertseweg op de schop

Het verbeteren van wegen en straten in Roosendaal gaat gewoon door. Nu is de komende maanden het noordelijk deel van de Zundertseweg en een deel van de Kortendijksestraat aan de beurt. De wegen worden gereconstrueerd en leidingen worden vernieuwd. Brabant Water en Enixis zijn inmiddels al begonnen met het vervangen van water- en gasleidingen.

Het gaat om het gebied tussen de Commandobaan en de aansluiting op de Burgemeester Schneiderlaan, dus de straat waar ook het sportcomplex van Alliance aan ligt. Om dat bereikbaar te houden, wordt het werk in wel zes fasen uitgevoerd.

Begonnen wordt aan de kant van de Commandobaan en als laatste is het stuk tussen de ingang van het sportpark en de Burgemeester Schneiderlaan aan de beurt. Dan hebben we het intussen al over de periode tussen 3 december en 1 februari 2019.

Op 11 juni begint de Firma Schapers in opdracht van de gemeente met de reconstructie van de weg. Er komt een nieuw gemengd rioolstelstel en tevens wordt de straat opnieuw ingericht. Zo wordt asfaltverharding op de rijweg vervangen door klinkers, de parkeerplaatsen aangepakt, de veiligheid van de fietstunnel verbeterd en de openbare verlichting vernieuwd. Ook worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld door het invoeren van een 30 km/uur-zone.

Ook de bestaande groenstructuur wordt verbeterd. Dat gebeurt in samenspraak met de bewoners, aldus de gemeente.

Foto boven: Bij het project ‘reconstructie Zundertseweg-Noord’, hoort ook het stuk van de Kortendijksestraat tussen Zundertseweg en Commandobaan. Het werk is hier begonnen met het vernieuwen van leidingen.


Het gebied van het project.