web analytics

Nieuwstraat en Kuiperstraat aangepakt vanwege nieuwe bioscoop

Nu de nieuwe bioscoop aan de Nieuwstraat in Roosendaal ver klaar is, begint de gemeente met de reconstructie van de Nieuwstraat en de Kuiperstraat. Afgelopen week is al het nodige voorbereidende werk gedaan, maar dinsdag 2 juni start het echte werk. Dat gebeurt in fasen, maar tijdens de hele periode is parkeergarage De Biggelaar gesloten en is de Nieuwstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.

Toegangsstraat
Aan de straat liggen het politiebureaubureau en de nieuwe bioscoop, maar het is ook de toegangsstraat naar parkeergarage De Biggelaar en de schouwburg De Kring. De straat wordt nu een 30 km/u gebied en krijgt veel meer groen. ‘Er komt een zogenoemd ‘Shared Space’-gebied, waar verschillende weggebruikers (voetgangers, fietsers, auto’s, leveranciers van De Kring en de bioscoop op een veilige manier gebruik kunnen maken van de ruimte. Ook komen er in dit gebied extra fietsparkeerplaatsen’, aldus de gemeente.

Aansluitend wordt ook de Kuiperstraat opnieuw ingericht. Daar wordt de bestrating opnieuw gelegd en het groen verbeterd.

Omwonenden
‘Met omwonenden en gebruikers is het ontwerp uitgebreid gesproken en afgestemd ter voorbereiding, vanaf september 2019. In bijeenkomsten en met behulp van film zijn de voorlopige ontwerpen besproken en toegelicht. Bij de totstandkoming van het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de omwonenden’, licht de gemeente toe bij de plannen.

In fasen
Het werk in de Nieuwstraat wordt in twee fasen gedaan, daarna wordt de Kuiperstraat aangepakt:
Fase 1: Vanaf 2 juni: Gedeelte tussen parkeergarage De Biggelaar t/m uitrit politiebureau
Fase 2: Gedeelte tussen uitrit politiebureau tot Burgemeester Prinsensingel. Tot uiterlijk vrijdag 24 juli 2020
Fase 3: Herinrichting Kuiperstraat – Van maandag 17 aug – Vrijdag 11 sept 2020

Biggelaar gesloten
Tijdens de gehele herinrichting van de Nieuwstraat is parkeergarage De Biggelaar gesloten en wordt de Nieuwstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Bezoekers aan de binnenstad worden doorverwezen naar de parkeergarage op de Nieuwe Markt.

De Kuiperstraat is gedurende bovengenoemde voorbereidende werkzaamheden en fase 1 en 3 niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Foto boven: Een impressie van de vernieuwde Nieuwstraat ter hoogte van de bioscoop (links) en schouwburg (rechts)

Een plattegrond van de reconstructie van de Nieuwstraat en de Kuiperstraat in verband met de nieuwe bioscoop. Rechts loopt de Burgemeester Prinsensingel, links ligt het Tongerloplein. Tussen bioscoop en politiebureau is een draaicirkeltje voorzien.