web analytics

Nieuwe Waterwandelroute Roosendaal van wel 50 km lang

Het Roosendaalse landschap wordt doorsneden door tal van beken en vaarten. Dat is niet gek, want Roosendaal heeft zijn ontstaan en welvaart mede te danken aan de nabijheid van het water. In de loop van de eeuwen zijn de natuurlijke wateren verlegd en gedempt, maar er zijn ook nieuwe watergangen aangelegd zoals de turfvaarten. De nieuwe Waterwandelroute brengt die geschiedenis tot leven met een wandeling in en rondom de stad.

Inkorten mogelijk
Maandag 10 mei is de Waterwandelroute officieel geopend door wethouder Raaijmakers van de gemeente Roosendaal. De echte wandelaars komen in Roosendaal aan hun trekken met deze nieuwe lange afstandswandelroute ‘Waterwandelroute’ met een totale afstand van 50 kilometer. De tocht is bewegwijzerd met blauwe bordjes met een witte pijl. De route is beide kanten op te lopen en op zes locaties staan panelen met informatie. Onderweg zijn er mogelijkheden om de wandeling in te korten.

Verbindend Water
In het kader van het Concept ‘Verbindend Water’ van de gemeente Roosendaal is de Waterwandelroute door Herman Stikkel ontworpen met het idee meer aandacht en waardering te genereren voor het water in en om Roosendaal. Klimaatverandering is immers aan de orde van de dag. Steeds langere perioden van droogte worden afgewisseld door hevige regenbuien. Die buien veroorzaken een kortstondige overlast, terwijl de perioden van droogte juist de grondwaterstand beïnvloeden. Het gevolg? Een gebrek aan water voor gewassen en druk op de biodiversiteit.

Tijdens de wandeling wordt duidelijk hoe belangrijk water is voor het behoud van flora en fauna. Langs de waterkant is de kans op het ontdekken van flora en fauna immers het grootst. De overgangen van nat naar droog en van zon naar schaduw zorgen ervoor dat er verschillende planten groeien met de daarbij behorende insecten.

Samenwerking
De gemeente Roosendaal heeft het Waterwandelproject mogelijk gemaakt. De 50 kilometer lange wandelroute is samengesteld door Herman Stikkel. Bij de ontwikkeling van de routefolder en de informatie panelen heeft VVV Roosendaal samengewerkt met haar partners KNNV afdeling Roosendaal, IVN Roosendaal, Natuurmonumenten, MEC Roosendaal, Tongerlohuys en gemeente Roosendaal.
Joss Hopstaken is de samensteller van de teksten voor de folder en de panelen. De routepaaltjes langs de route zijn geplaatst door WVS.

De route
De Waterwandelroute is af te halen bij de VVV’s en bij diverse adressen langs de route, maar wordt ook digitaal aangeboden via www.bezoek-roosendaal.nl

❯ Meer info en kaart van deze wandelroute