web analytics

Nieuwe topman voor Bravis ziekenhuis

Met ingang van 1 januari 2020 is dr. Michel Dutrée voorzitter van de Raad van Toezicht van het Bravis ziekenhuis, zo heeft het ziekenhuis meegedeeld. Hij is de opvolger van Leon van den Nieuwenhuijzen, wiens zittingstermijn dan is afgelopen.

Organisatie en beleid
Dutrée is opgeleid als arts en promoveerde op het onderwerp “Introductie en spreiding van medische technologie”. ‘Na zijn opleiding heeft hij bewust gekozen voor werkzaamheden op het gebied van organisatie en beleid van de gezondheidszorg. ‘Hij werkte onder andere als bestuurssecretaris bij het Leids Universitair Medisch Centrum, gaf leiding aan de gezondheidszorgunit van adviesbureau Berenschot, was directeur van de branchevereniging voor innovatieve geneesmiddelen en adviseur bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid’, aldus het ziekenhuis.

Goed van pas
‘De laatste jaren is hij actief als toezichthouder, raadgever en adviseur vanuit zijn eigen bedrijf Assistis. Op dit moment is hij als extern procesbewaker nauw betrokken bij de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging, waarmee invulling wordt gegeven aan het bredere strategische programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP).
De in de jaren opgebouwde expertise kan goed van pas komen bij het Bravis ziekenhuis, nu er een nieuw ziekenhuis gebouwd gaat worden en komend jaar wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van een meerjarenstrategie’, meldt Bravis in een persbericht.

Enthousiast
‘De andere leden van de Raad van Toezicht hebben enthousiast gereageerd op de benoeming’, voegt Bravis daar nog aan toe.