web analytics

Nieuwe spelregels voor speelautomatenhallen

 De gemeente Roosendaal past de spelregels rond speelautomatenhallen aan. Dat is nodig omdat de huidige Verordening Speelautomaten (uit 1999) in juridische zin is verouderd. Door een recente uitspraak van de Raad van State moet de bestaande regelgeving worden herzien. En in de ogen van het college kan er in Roosendaal een derde hal komen aan De Stok.

De huidige Verordening Speelautomatenhallen staat op dit moment drie speelautomatenhallen in de gemeente Roosendaal toe. Omdat meerdere exploitanten interesse kunnen hebben in een dergelijke vergunning, is sprake van een zogenaamde ‘schaarse vergunning’.

De Raad van State heeft bepaald dat bij een ‘schaarse vergunning’ een transparante procedure gevolgd moet worden, waarbij iedere belangstellende in de gelegenheid wordt gesteld om mee te dingen naar zo’n vergunning.

Derde vergunning buiten het centrum Roosendaal kent op dit moment twee speelautomatenhallen in het centrum. De huidige verordening biedt de mogelijkheid om een derde speelautomatenhal buiten het centrum te faciliteren. Deze moet daarvoor wel aan een aantal strikte randvoorwaarden voldoen. Deze optie was ooit bedoeld voor een speelautomatenhal bij het Herstaco stadion (voormalige RBC-stadion).

Er is echter tot nu toe geen derde speelautomatenhal in Roosendaal gerealiseerd. Hier is ook nooit een aanvraag voor ingediend. In de nieuwe conceptverordening bestaat voor het college van burgemeester en wethouders, net als voorheen, nog steeds ruimte voor drie speelautomatenhallen in Roosendaal. Het college stelt daarbij aan de gemeenteraad voor om deze eventuele derde speelautomatenhal mogelijk te maken op leisurepark De Stok. “Dat versterkt de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding op die locatie. Een voorwaarde voor deze derde speelautomatenhal is dat hij een ander recreatief hoofdgebruik ondersteunt. Dus: geen op zichzelf staande speelautomatenhal, maar wel als onderdeel van een andere recreatieve bedrijfsvorm”, aldus de gemeente.

De verslavingszorginstelling Novadic-Kentron is om advies gevraagd over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Novadic-Kentron ziet geen bezwaren in de komst van een derde speelautomatenhal. Die mogelijkheid lag er immers al. Zij adviseert het college om binnen de vergunning een adequaat preventiebeleid rond gokverslaving verplicht te stellen en dit ook te monitoren.

Het college van burgemeester en wethouders biedt de huidige exploitanten in het centrum én eventuele nieuwe exploitanten de gelegenheid om te reageren op deze conceptverordening. Zij kunnen tot maandag 3 juli 2017 hun zienswijzen indienen. Pas daarna formuleert het college zijn standpunt. Om vervolgens de nieuwe Verordening Speelautomatenhallen aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan te bieden.