web analytics

Nieuwbouw: Gemeente en Bravis trekken samen – met bewoners – op

De gemeente Roosendaal en het Bravis ziekenhuis gaan samen optrekken bij de ontwikkeling van het gebied Bulkenaar waar het nieuw te bouwen ziekenhuis komt. Dat moet in 2025 open kunnen. Daar worden ook de inwoners bij betrokken, onder andere over de ontsluiting van Tolberg.

Dat is donderdag 4 juli afgesproken bij de ondertekening van een overeenkomst over de vervolgstappen en de planning.

Gezamenlijke visie
De eerste stap bestaat uit het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor het hele gebied. De ontsluiting van het ziekenhuis en Tolberg zijn de eerste onderdelen die worden opgepakt. In het najaar moeten de eerste resultaten van de studie over de ontsluiting bekend zijn. ‘Belangrijk onderdeel in het hele proces is het betrekken van de inwoners. Dit proces start eind september. Bij de inwoners worden op verschillende creatieve en interactieve manieren ideeën en wensen opgehaald over de ontwikkeling van het gebied, over de ontsluiting van Tolberg, etc. Deze wensen en ideeën kunnen dan betrokken worden bij de verdere planvorming’, zo luidt de toelichting in een persbericht.

Dezelfde wensen
Zowel Toine Theunis als Hans Ensing zien de ondertekening als een belangrijke stap op weg naar de realisatie van de nieuwe hoofdlocatie van Bravis en een logisch vervolg op de definitieve keuze van Bravis voor de Bulkenaar. Wethouder Toine Theunis: “Vandaag zetten we een volgende stap in de komst van het nieuwe ziekenhuis. De overeenkomst laat zien dat het ziekenhuisbestuur en de gemeente dezelfde wensen hebben met betrekking tot de komst van het nieuwe ziekenhuis en de invulling van het gebied.”

Projectorganisatie
Om de voorbereidingen en realisatie voortvarend en zorgvuldig vorm te geven, richten Bravis en de gemeente Roosendaal een gezamenlijk projectorganisatie in. In deze projectorganisatie worden de vervolgstappen en de communicatie met belanghebbenden vormgegeven.