web analytics

Nieuw college Roosendaal met drie nieuwe wethouders aan de slag

Het nieuwe college van Roosendaal kan aan de slag. Donderdagavond 17 mei zijn de vijf wethouders die naast burgemeester Jacques Niederer in het college zitten, benoemd en geïnstalleerd. Er zijn drie nieuwe wethouders: Inge Raaijmakers (Roosendaalse Lijst), René Van Ginderen (CDA) en Klaar Koenraad (Groen Links).

De wethouders Toine Theunis (Roosendaalse Lijst) en Cees Lok (VVD) zaten ook in het vorige college.

Open akkoord
Met de benoeming is een eind gekomen aan het formatieproces en gaat het nieuwe college aan de slag met de afspraken uit het bestuursakkoord 2018-2022 ‘Roosendaal Duurzaam, Sterk, Aantrekkelijk’. Dit akkoord is op hoofdlijnen een open akkoord, waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de raad worden uitgenodigd de opgaven Duurzaam, Sterk & Gezond, Aantrekkelijk Roosendaal en Goed bestuur te versterken en te verrijken.

Vijf nieuwe raadsleden
Door de wethoudersbenoemingen zijn er vijf nieuwe raadsleden benoemd: Sjef van Dorst (Roosendaalse Lijst), Jos Vrolijk (Roosendaalse Lijst), Anneke Eijck-Stein (VVD), Roger van Nassau (CDA) en Annette Gepkens (GroenLinks)

Portefeuilleverdeling

Burgemeester Jacques Niederer:
Algemene bestuurlijke zaken, Openbare orde en veiligheid, Toezicht en handhaving, Communicatie, Burgerzaken, Veilige leefomgeving, Regionale bestuurlijke samenwerking (coördinerend)

Wethouder Toine Theunis (Roosendaalse Lijst):
1 ste loco-burgemeester
Financiën, Ruimtelijk Ordening, Wonen, Cultuur

Wethouder Cees Lok (VVD):
2 de loco-burgemeester
Economie, Binnenstad, Mobiliteit, Dienstverlening

Wethouder René van Ginderen (CDA):
3 de loco-burgemeester
Jeugd, Onderwijs, Sport, Arbeidsmarkt

Wethouder Klaar Koenraad (GroenLinks):
4 de loco-burgemeester
Duurzaamheid, Zorg, Volksgezondheid, Bestuurlijke Vernieuwing

Wethouder Inge Raaijmakers (Roosendaalse Lijst):
5 de loco-burgemeester
Beheer Openbare Ruimte, Vitale Wijken & Dorpen, Welzijn, Thuiszorg

Foto boven: De (nieuwe) wethouders van Roosendaal (Foto Facebookpagina RaadRoosendaal

❯ Afscheid drie vertrekkende wethouders
❯ Verwachting: Drie nieuwe wethouders