web analytics

Nieuw beveiligingsplan voor bedrijventerreinen in Roosendaal

De bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld in Roosendaal moeten veiliger worden, waardoor ze ook aantrekkelijker worden voor nieuwe ondernemers. Daarom is er voor beide terreinen een nieuw beveiligingsplan gemaakt. De ‘parkrangers'(allen met een militaire achtergrond) vormen daar een belangrijk onderdeel in.

Het plan is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Roosendaal (SCBBR). Die presenteerde het plan vrijdag 15 december samen met wethouder Hans Verbraak.

‘De afgelopen jaren hadden de beide bedrijventerreinen regelmatig te kampen met een kleine groep ondernemers die niet bijdroegen aan het schoon, heel en veilig houden van het gebied. Daar willen de ondernemersverenigingen Borchwerf I en Majoppeveld, de gemeente en de politie van af. Preventie is het sleutelwoord van het nieuwe beveiligingsplan. Dat betekent dat goed beheer van de terreinen de aantrekkingskracht op ongewenste bezoekers moet verminderen’, aldus de stichting.

De aanpak bestaat uit vier elementen:
1. Maatregelen doorvoeren die leiden tot het Keurmerk Veilig Ondernemen
2. Voortzetting van de reguliere avond- en nachtbeveiliging door EBN
3. Het plaatsen van welkomstschermen met daarop relevante informatie
4. Inzet van parkrangers overdag en in de avonduren

Parkrangers
‘De kracht van deze aanpak zit in het totaalconcept van deze vier elementen die complementair werken. De parkrangers vormen daarbij een opvallend onderdeel in het totale plan. Zij zijn actie sinds afgelopen zomer. Met hun opvallende auto, mountainbikes en kleding zijn ze goed herkenbaar. De parkrangers zijn zichtbaar aanwezig en weten wat er in hun gebied speelt. Zij spreken ondernemers aan als dat nodig is. De parkrangers werken ook nauw samen met de politie als er zaken worden gesignaleerd die het daglicht niet kunnen verdragen. De parkrangers hebben allen een militaire achtergrond. Zij weten hoe zij moeten observeren, signaleren en in conflicten kunnen de-escaleren. Ze zijn gastvrij en dienstverlenend naar de ondernemers en debezoekers’, aldus een toelichting.

Goed bewaakt
‘In de nacht worden de bedrijventerreinen in de gaten gehouden via surveillances van beveiligingsbedrijf EBN. De parkrangers en EBN hebben een gestructureerde rapportagelijn, zodat zaken van elkaar naadloos overgenomen worden. Bezoekers vinden bij de toegangswegen twee bedrijventerreinen een informatiezuil. Op deze zuilen staat relevante bezoekersinformatie maar het kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld preventietips tegen inbraak. Daarmee is voor een ieder duidelijk dat de bedrijventerreinen goed bewaakt worden.’

Foto boven: De Parkwachters (met militaire achtergrond) spelen een belangrijke rol in de beveiliging van de bedrijventerreinen. (Beeld uit de video hieronder, waarin de Parkrangers worden vorgesteld)