web analytics

Nieuw Adviesraad moet brug slaan tussen inwoners en gemeente

Roosendaal heeft een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein, met een kernteam van vijf leden. Die vijf leden stelden zich donderdag 6 februari voor aan de gemeenteraad van Roosendaal. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd. Het team bestaat uit inwoners van de gemeente die speciale passie hebben voor het sociaal domein.

Leden van de adviesraad oefenen invloed uit op de keuzes die de gemeente maakt op de beleidsterreinen Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat dan om wonen, zorg, welzijn, inkomen, werk en jeugdbeleid.

Verbinding
Voorzitter van de adviesraad is Ad Vos. “We streven er naar de kennis en ervaring die bij de Roosendaalse bevolking aanwezig is bij onze werkzaamheden te betrekken. Hiervoor wordt steeds verbinding gezocht met zowel personen als ook instellingen via een netwerk van expertise. We vinden de verbinding met onze achterban erg belangrijk en we zijn ervan overtuigd dat met name de intensiteit van die verbinding doorslaggevend is voor het al dan niet welslagen van de adviesraad”, zegt hij.

De adviesraad gaat de komende tijd ook uitvoerig kennismaken met de gemeentelijke organisatie en haar betrokken ambtenaren. De Adviesraad Sociaal Domein slaat op deze manier een brug tussen de tussen de inwoners en de gemeente.


Meedoen

Wethouder Klaar Koenraad: “We willen dat iedere Roosendaler kan meedoen in onze samenleving. Ik verwacht dat deze nieuwe adviesraad ons scherp houdt en structureel meedenkt. Ik verheug mij op een prettige samenwerking waardoor wij onze inwoners nog beter van dienst kunnen zijn binnen het sociaal domein.”
Contact adviesraad

Aanvulling

De adviesraad kan nog aanvulling gebruiken van drie leden. Het is van belang dat het betrokken inwoners betreft die vanuit hun eigen ervaring of beroep mee willen denken over onderwerpen in het sociaal domein. Wie vragen heeft over zorg en sociale voorzieningen aan de adviesraad of wil meedoen in de adviesraad kan een e-mail sturen naar adviesraadsdr@gmail.com

De website https://adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl/ wordt de komende tijd nog geactualiseerd.