web analytics

Neuzen in Roosendaalse geschiedenis kan ook nog in Tongerlohuys

Hoewel het gemeentelijk archief van Roosendaal ondergebracht is in het West-Brabants Archief in Bergen op Zoom, kunnen Roosendalers altijd nog ‘historisch onderzoek’ doen in Roosendaal zelf. In het Erfgoedcentrum Tongerlohuys is een Historisch Informatie Punt ondergebracht.

Op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag kan men daar terecht tussen 13:30 – 17:00 uur. Het HIP is gratis toegankelijk. Bij de kassa van het Tongerlohuys moet men zich dan als bezoeker van het HIP melden. Het HIP zit in de zijvleugel van het gebouw.

Tijdens de openingstijden kan men hier met vragen terecht bij medewerkers van het West-Brabants Archief. Tevens is het HIP een uitvalsbasis voor de Roosendaalse vrijwilligers van het West-Brabants Archief.

In het HIP zijn verschillende collecties te raadplegen zoals de bibliotheek van voorheen het gemeentearchief Roosendaal en stichting De Ghulden Roos, tijdschriften en documentatie over Roosendaal, bidprentjes en microfiches van de lokale krant ná 1940. Op de computers kan men zoeken in de fotocollectie en de genealogische database. Ook de kranten van voor 1940 zijn digitaal te raadplegen.

Voor het inzien van originele stukken moet men wel naar het West-Brabants Archief aan de Hofstraat 2b in Bergen op Zoom. Dat kan daar in de studiezaal. Die is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 09:00 – 16:00 uur.