web analytics

Negende hbo-opleiding bij Associate degrees Academie Roosendaal

de Associate degrees Academie in Roosendaal heeft de inschrijvng geopend voor denegende opleiding in Roosendaal, de Ad-opleiding Built Environment. Dat kan omdat die nu officieel is goedgekeurd en in september van start gaat.

Built Environment is de negende voltijd Associate degree die wordt aangeboden. De Ad-opleidingen Business, Engineering, Finance, Health & Social Work, HRM, ICT, Management en Logistiek startten afgelopen jaar. Een Associate degree is een tweejarige hbo-opleiding op niveau 5. De Associate degrees Academie is een samenwerkingsverband van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

Gebouwde omgeving
Tijdens de tweejarige Ad-opleiding Built Environment staat de gebouwde omgeving centraal. Studenten leren hoe een omgeving ontwikkeld en ingericht wordt en hoe gebouwen en infrastructuur ontworpen en gebouwd worden. Ze ontwikkelen zich in de richting van bouwkunde, infratechniek en ruimtelijke ontwikkeling

❯ Website Associate degrees Academie