web analytics

Natuurmonumenten legt nieuw stuk heide op Visdonk aan

Natuurmonumenten begint half februari op landgoed Visdonk met de inrichting van een perceel tegenover de Boswachterswoning aan de Boswachtersdreef tot heideveld. ‘Dat vormt dan de verbindende schakel tussen een aantal heideveldjes in de buurt van het Rozenven en de Muizendreef én de droge heide aan de westzijde van de Rozenvendreef’, meldt Natuurmonumenten.

Veel dieren die typisch zijn voor de heide kunnen hier straks van profiteren. Bijzondere vogels zoals de nachtzwaluw en de boomleeuwerik bijvoorbeeld, die op de heide leven. Of zeldzame reptielen zoals de levendbarende hagedis. Ook is de heide belangrijk voor allerlei insecten zoals bijen en vlinders.

Aantal jaren
Het perceel is sinds december 2017 in eigendom bij Natuurmonumenten. De bovengrond van het perceel, dat voorheen landbouwgebied was, wordt afgegraven zodat de oorspronkelijke zandgrond dichter aan de oppervlakte komt. Daarna wordt heidemaaisel van omliggende heideterreinen verzameld en verspreid over het afgegraven perceel. ‘De zaden uit het maaisel kiemen op het kale zandbed. Het duurt dan nog een aantal jaren voordat de heide op het nieuwe heideperceel goed ontwikkeld is’, aldus Natuurmonumenten.

Landschap van Allure

Het project wordt gerealiseerd vanuit de regeling Landschap van Allure ‘De Zoom’. Dat is een samenwerking tussen gemeente Roosendaal, Bergen op Zoom, provincie Noord-Brabant, en Natuurmonumenten. Hiermee zijn afgelopen jaren al meerdere natuur- en recreatieprojecten gerealiseerd, ook op Visdonk.

Foto boven: Behalve vogels, bijen en vlinders kunnen ook (zeldzame) reptielen als de levendbarende hagedis straks profiteren van het plan van Natuurmonumenten om een stuk landbouwgrond in Visdonk te veranderen in heide.