web analytics

Minder corona-patiënten in Bravis

Het aantal patiënten in Bravis ziekenhuis met bewezen corona is gedaald. Vrijdagmorgen 13 november werden 39 coronapatiënten verpleegd, van wie 8 op de IC in Bergen op Zoom en 1 op de IC in Roosendaal.

Landelijk is er een daling in de coronacijfers te zien, maar de druk op de zorg in Brabantse ziekenhuizen blijft hoog. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) heeft daarom besloten het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen te verlagen.

Verdeeld
‘Momenteel liggen in onze provincie namelijk veel meer coronapatiënten in de ziekenhuizen dan elders. De instroom van nieuwe coronapatiënten wordt verdeeld richting andere regio’s. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor overplaatsing van de huidige patiënten naar ander ziekenhuizen’, aldus Bravis. ‘Het overplaatsen van patiënten heeft een grote impact op de patiënt zelf en op de familie. Daarvan zijn wij ons goed bewust. Maar dit is noodzakelijk om de reguliere zorg weer op te kunnen bouwen in alle ziekenhuizen in Nederland’.

Operaties langzaam hervat
Wanneer de cijfers dit weekend stabiel blijven, breidt Bravis vanaf medio volgende week de reguliere zorg uit. En wordt langzaam gestart met reguliere operaties.