web analytics

Meer variatie in nieuwbouwwijkje in Moerstraten

Aan de Gebrande Hoef in Moerstraten komen straks meer verschillende woningen. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de herziening van het bestemmingsplan voor dit gebied. Hierdoor kunnen er woningen gebouwd worden voor diverse doelgroepen zoals starters, doorstromers en senioren. Daarnaast is er ook meer keus in het type woningen en de oppervlakte van de percelen.

In juni start de verkoop van de nieuwbouwwoningen. Eind 2019 begint de ontwikkelaar met de bouw van in totaal 10 levensloopbestendige woningen, 5 starterswoningen en 2 2-onder 1 kap.

Wethouder Toine Theunis (o.a wonen) is blij met deze ontwikkeling: ‘Op de vorige bestemming zaten beperkingen die niet ten goede kwamen aan de leefbaarheid en de woonbehoefte van de kern Moerstraten. Met het wijzigen van het bestemmingsplan krijgt Moerstraten straks de woningen en de allure die het verdient.”

Het ontwerpbestemmingsplan Herziening Moerstraten, de Gebrande Hoef II” heeft van 21 januari 2019 tot en met 4 maart 2019 ter inzage gelegen, waarbij inwoners een zienswijze konden indienen. Dit is niet
gebeurd.