web analytics

Meer nieuwe woningen in De Hoogt in Wouw na uitspraak Raad van State

Het bestemmingsplan Bulkstraat in Wouw wordt aangepast, waardoor daar extra nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Dar gebeurt op last van de Raad van State. De gemeente Roosendaal moet alsnog een woonbestemming toekennen aan het agrarisch perceel in het nieuwe plangebied.

Volgens de gemeente heeft Jawel Bouw uit Wouwse Plantage inmiddels overeenstemming bereikt met de eigenaren over de aankoop van het betreffende perceel. Het is volgens de gemeente de bedoeling om hier 25 woningen te gaan realiseren.

Op de tekening is te zien hoe de toekomstige inrichting van het gebiedje wordt. Er is verder voorzien in een nieuwe ontsluitingsweg aan de westzijde en verkeersaansluitingen aan de oost- en zuidzijde.

Procedure
In een beroepsprocedure heeft de De Raad van State de gemeente de opdracht gegeven om een zogeheten herstelbesluit te nemen voor dit perceel. De gemeente is daarom opnieuw in gesprek gegaan met de eigenaren van het perceel en partijen zijn het eens geworden over een nieuwe bestemming.

Bij het herstelbesluit is volgens de Raad van State geen nieuwe zienswijzenprocedure nodig. ‘De gemeenteraad stelt het herstelbesluit daarom meteen vast op 21 december. Vervolgens wordt het besluit begin volgend jaar 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn is het nog wel mogelijk voor belanghebbenden om beroep in te stellen bij de Raad van State’, aldus de gemeente.

Illustratie boven:
Het nieuwe indelingsplan voor De Hoogt. (Zie voor het oorspronkelijk plan het artikel ‘Plan Bukstraat gaat De Hoogt heten’

Zie ook:
❯ Plan Bulkstraat gaat De Hoogt heten
❯ Geen gasaansluitingen in ’t Zand en de Bulkstraat