web analytics

Meer duidelijkheid, meer mogelijkheden bij bijzondere bijstand

Vanaf 1 januari is er meer duidelijkheid en soms ook een hogere bijdrage voor mensen die bijzondere bijstand aanvragen voor onverwachte kosten. De zes samenwerkende gemeenten in het Werkplein Hart van West-Brabant, waaronder Roosendaal, hebben nieuwe voorwaarden voor de bijzondere bijstand vastgesteld.

Een belangrijke verandering is dat bij schuldsanering en loonbeslag mensen mogelijk meer bijzondere bijstand ontvangen dan voorheen. Dit komt doordat het bedrag dat iemand ontvangt, voortaan wordt afgestemd op het besteedbare inkomen in plaats van het totale inkomen. Ook kan iedereen voortaan tot 12 maanden achteraf een aanvraag indienen en zijn de mogelijkheden voor bijstand verduidelijkt.

Besteedbaar inkomen
Hoeveel bijzondere bijstand iemand ontvangt, is afhankelijk van het inkomen. Bij schuldsanering en loonbeslag wordt daarbij voortaan gekeken naar het besteedbaar inkomen: het geld dat voor mensen beschikbaar is om van te leven na aftrek van de maandelijkse aflossing voor schulden. Daarnaast telt voor iedereen bij deze berekening de waarde van een koophuis niet meer mee.

Mensen kunnen nu ook tot 12 maanden na het maken van de kosten bijzondere bijstand aanvragen. Een voorwaarde hiervoor is dat mensen de noodzaak achteraf kunnen aantonen. Enige uitzonderingen zijn tandartskosten en inrichtingskosten, waarbij alleen aan aanvraag vooraf mogelijk is.

‘Voor veel voorkomende kostensoorten zijn specifiekere regels omschreven. Dit geeft aanvragers meer duidelijkheid vooraf en geeft klantmanagers van het Werkplein eenduidige richtlijnen voor het beoordelen van een aanvraag’, aldus het werkplein.

Voor iedereen
Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke bijzondere kosten die mensen zelf niet kunnen betalen. De regeling is er voor iedereen, dus niet alleen mensen met een inkomen rond het minimumloon. Mensen kunnen bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor woninginrichting, bewindvoering en advocaatkosten.

Deelnemers aan de collectieve zorgverzekering van het Werkplein kunnen extra vergoedingen aanvragen voor enkele noodzakelijke medische kosten die hoger zijn dan deze verzekering vergoedt. In alle andere gevallen is het niet mogelijk om voor medische kosten bijzondere bijstand aan te vragen, tenzij mensen op 1 januari niet in aanmerking kwamen voor deelname aan de verzekering.

Zes gemeenten
De regels voor bijzondere bijstand zijn door de zes Werkplein-gemeenten aangepast en verduidelijkt op basis van praktijkervaringen. Sinds eind vorig jaar hanteren alle zes gemeenten van het Werkplein Hart van West-Brabant dezelfde regels voor bijzondere bijstand. Hiervoor is gekozen om meer rechtsgelijkheid te creëren voor inwoners in onze regio. Tegelijkertijd is hiermee het werk voor de klantmanagers van het Werkplein vereenvoudigt, zodat zij meer tijd over hebben voor hun klanten.
Het gaat behalve Roosendaal om Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert.

De regio huisvest ruim 225.000 inwoners en ruim 18.000 actieve bedrijven, die werkgelegenheid bieden aan ruim 104.000 mensen.